คู่มือสินค้าแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติรุ่นต่างๆ และระบบบริหารลานจอดรถของ

DPARK แบบต่างๆ

ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

 

สินค้าไม้กั้นรถรุ่นต่างๆ

แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG611 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG62 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG200 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG81 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG130 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG132 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG140 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG83-H03 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG83-H06 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG80 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ รุ่น CPG82-H Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ พร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD806 Download ดาวน์โหลด
แขนกั้นรถอัตโนมัติ พร้อมป้ายโฆษณา รุ่น CD800 Download ดาวน์โหลด

 

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ รูปแบบต่างๆ

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบระยะไกล ( Long Range Barrier Gate) Download ดาวน์โหลด
ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบระยะใกล้ ( Short Range Barrier Gate) Download ดาวน์โหลด
ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบบูลทูธ ( Bluetooth Barrier Gate ) Download ดาวน์โหลด
ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบปุ่มกด ( Basic Barrier Gate ) Download ดาวน์โหลด