บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

 บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด

DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD.


DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD. Logo

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ( DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD. ) เป็นบริษัทผู้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด ในหลายภาคส่วน โดยเน้นไปทางอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ตามความเป็นไปของนวัตกรรม โดยทางบริษัทมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบของเรามีความสะดวกในการใช้งาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงกับการระบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยทาง บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีก และส่ง โดยผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งได้เป็น 9 กลุ่มงานดังนี้

  • ประตูอัตโนมัติ และประตูโรงงาน ร่ววมถึงประตูโรงแรม
  • เครื่องกั้นทางในรูปแบบต่างๆ ทั้งประตูหมุน เครื่องกั้นสามขา เครื่องกั้นแบบปีกผีเสื้อ และอื่นๆ
  • เครื่องนับคน
  • เสากันขโมย
  • ระบบงานลานจอดรถ ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถ ไม้กระดก อุปกรณ์ควบคุมทางเข้าออกลานจอดรถ
  • อุปกรณ์จราจร
  • ระบบคิว
  • ระบบซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรมเฉพาะงาน
  • อื่นๆ

โดยทั้ง 9 กลุ่มงาน เป็นระบบที่สามารถปรับแต่ง เพื่อให้กับทางผู้ใช้งาน หรือตามความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะต่อพ่วงระบบใดๆ เช่น หยอดเหรียญ ทาบบัตร อ่านลายนิ้วมือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ DPARK เป็นที่เหมาะสมกับทุกสถานที่ ดังที่ท่านให้ความไว้วางใจกับเรา จุดประสงค์หลักนั้น มุ่งเน้นเพื่อความประหยัด และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ในราคาที่ไม่แพง เพื่อผู้ใช้งานได้มีความสุขกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา โดยหากการทำงานของสินค้าเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอันทำให้เกิดความเสียหาย จะช่วยในการดำเนินงาน และกิจการให้เป็นไปด้วยความสะดวก ระบบงานที่เดินไปตามระบบทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจที่ท่านวางเป้าหมายไว้

จุดมุ่งหมายของเรา

ดอลลี่ โซลูชั่น ต้องการก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการจัดหาระบบ เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการคำนึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพของระบบ โดยมีการพัฒนาขององค์ความรู้ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ End-User รวมไปถึงการหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองท้้งความต้องการ  ราคา และความเหมาะสมในการใช้งานอย่างดี

โดยแม้ความเป็นจริงนวัตกรรมไม่มีการหยุดนิ่ง ทางบริษัทฯ จึงต้องยิ่งพัฒนา ให้อุปกรณ์ แบรนด์ DPARK และ แบรนด์ อื่นๆ ในเครือ เจริญก้าวหน้า ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้  ไม่เพียงแค่รองรับการใช้งาน แต่หวังถึงการตอบสนองให้ลูกค้าอย่างเกินความคาดหมาย ให้ท่านผู้มีอุปการะคุณได้มีความพึงพอใจ ทั้งในด้านการบริการ และผลิตภัณฑ์ของเราให้มากที่สุด

พันธกิจของบริษัท

ความมุ่งหมายของเรา คือ การพัฒนาทั้งระบบ และอุปกรณ์ไปด้วยกัน ด้วยบุคคลากรที่มากประสบการณ์ และทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรา มีความเสถียรสมบูรณ์ที่สุด เพื่อช่วยลดต้นทุนของระบบงานเดิมๆของท่าน และช่วยให้การทำงานสะดวกสบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาของเรานั้นไม่มีวันหยุดนิ่ง เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า ทุกสินค้าที่เราเสนอขาย ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราได้คิดค้น ปรับแต่ง และพัฒนาขึ้นมา จะก้าวขึ้นมาเป็นระดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจในการบริการอย่างดีที่สุด

การให้บริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ของเรามีการพัฒนาระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานควบคุมอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม , งานควบคุมทางด้านไฟฟ้ากำลัง รวมถึงระบบงานอีกมากมายกว่า 9 กลุ่มบริการจากทางเรา เราขอสัญญาว่าจะบริการด้วยใจ สุดความสามารถในการพัฒนา และจะพยายามยิ่งๆขึ้นไป จนกว่านวัตกรรมจะหยุดนิ่ง ซึ่งจะไม่มีวันนั้นอย่างแน่นอน