ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ  เป็นระบบอัตโนมัติรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกกันว่า ตู้ KIOSK ซึ่งเป็นระบบที่เข้ามาทดแทน การใช้พนักงานแจกบัตรที่ทางเข้า-ออกสถานที่ ที่ใช้ระบบเครื่องออกบัตรอัตโนมัติ ไม่เพียงในเรื่องของการลดการใช้พนักงานเพียงเท่านั้นยังได้ในเรื่องของความรวดเร็วในการให้บริการอีกด้วย

เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติทำอะไรได้บ้าง?

เครื่องออกบัตรอัตโนมัติ ไม่เพียงแต่จ่ายบัตรจากเครื่องเท่านั้น ยังสามารถบันทึกการเข้าออก เนื่องจากทันที่ที่มีการรับบัตร จะมีการลงเวลาในบัตร เพื่อให้ทราบถึงเวลาที่ได้เข้าใช้บริการ และตัวบัตรสามารถใช้งานกับระบบ E Stamp เพื่อเป็นส่วนลดค่าบัตร สำหรับสถานที่ต้องการเพิ่มความพิเศษ หรือสมมนาคุณลูกค้าที่ใช้บริการถึงระดับที่กำหนด

สำหรับสถานที่ที่ไม่ต้องการการใช้บัตร ด้วยเหตุผลข้อจำกัดบางประการนั้น เรามีการใช้กระดาษพิมพ์ร้อน หรือกระดาษเทอร์มอล Thermal Paper เพื่อใช้ในการพิมพ์แบบสลิป โดยสามารถลงข้อมูลเวลารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรถได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถเพิ่มกฏ ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้งานลงบนกระดาษ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบโดยทั่วกันได้อีกด้วย

หลักการทำงาน ของ เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ?

การทำงานของ เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ ทำหน้าที่แจกบัตรอัตโนมัติ ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมที่ใช้งานลานจอดรถ โดยบันทึกเวลาในการรับบัตร เพื่อคำนวนค่าใช้จ่ายในการจอดตามเวลาในการจอด สำหรับบางหน้างาน ที่ลูกค้าต้องการให้มีการทาบบัตรสำหรับสมาชิก ก็จะมีการทาบบัตรกับตัวเครื่องออกบัตรอัตโนมัติ เพื่อผ่านได้โดยไม่ต้องกดรับบัตร หากไม่มีการหยิบบัตร หรือ ทาบบัตรไม้กั้นรถจะไม่เปิดให้ผ่าน ในการใช้งานจะมีเสียงพูด เพื่อบ่งบอกสถานะการทำงาน และสามารถเสริมฟังก์ชั่นการใช้งานได้ เช่นเมื่อรับบัตรหรือทาบบัตรจะถ่ายรูปป้ายทะเบียนเพื่อบันทึก ช่วยอ่านทะเบียน เพื่อบันทึกลงในระบบ หรือพิมพ์ใส่ในกระดาษเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับระบบคิดเงินในลานจอดเพื่อคำนวนเงินค่าจอด เก็บเงิน และบันทึกสถิติการใช้งานอีกด้วย

ตู้ออกบัตร สำหรับทางเข้าออก Feeder เพื่อแจกบัตรให้กับผู้ใช้งาน

ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติสามารถ ใช้งานกับระบบใดได้บ้าง

เนื่องจาก เครื่องออกบัตรอัตโนมัติ เป็นระบบเสริมจึงสามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบต่างๆมากมาย ยกตัวอย่างได้ดังนี้

 • ระบบหัวอ่านจากทาง DPARK ทั้ง Short Range ,Long Range เพื่อควบคุมการเปิดปิด ของไม้กั้นรถอัตโนมัติ
 • ระบบคิดเงินจากทาง DPARK   เป็นการนำระบบคิดเงินมาตรวจสอบบัตรที่เครื่องออก โดยตรวจสอบเวลาที่รับบัตรจากทางเข้า
 • ระบบช่วยอ่านป้ายทะเบียน หรือ OCR เพื่อบันทึกเลขบัตรที่อ่านได้ลงในระบบ
 • ระบบกล้องถ่ายรูปป้ายทะเบียน เพื่อการบันทึกป้ายทะเบียนที่ขับเข้า สามารถพิมพ์ลงกระดาษผ่านตู้ออกบัตรอัตโนมัติได้
 • ระบบบันทึกภาพผู้ขับขี่ เพื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ DPARK เป็นการบันทึกภาพผู้ขับขี่ลงระบบ เพื่อตรวจสอบภายหลังได้

ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ Auto Feeder อาคาร เล้าเป้งง้วน

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ เครื่องแจกบัตรจาก Dpark

 • สามารถพูดไทยได้  มีเสียงตอบรับ ต้อนรับ  และเสียงแจ้งเมื่อมีความผิดปกติของตัวตู้
 • รองรับการปรับแต่งได้ ตามความต้องการของลูกค้า
 • ตัวตู้เป็นวัสดุนำเข้า ไม่ใช่การผลิตในประเทศ
 • ตัวเครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ มีการป้องกันน้ำได้บางส่วน หากมีหลังคาให้ จะสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
 • เครื่องออกบัตรทำงานเชื่อมต่อกับ server ผ่านมาตรฐาน TCP/IP
 • เมื่อหากเกิดปัญหากับ ระบบ network ระบบยังคงทำงานต่อเนื่องจากเครื่องออกบัตรอัตโนมัติมีการ Synchronize กับข้อมูลมาจาก server
 • เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติรองรับการทาบบัตร ทั้งบัตรสมาชิก Member และสามารถแจกบัตรให้กับบัตรผู้มาติดต่อ  Visitor ได้
 • เครื่องออกบัตรอัตโนมัติใส่บัตรได้ไม่ต่ำกว่า  200 ใบ โดยสามารถสามารถสั่งเพิ่มจำนวนบัตรได้
 • ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ มาพร้อมกับความสามารถในการออกบตรอบบเครื่องพิมพ์ร้อน และพิมพ์รูปได้
 • เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติแสดงโฆษณา ข้อความต่างๆ บน display ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบจับภาพ ภาพจากกล้อง  IP camera หรือ DVR จากระบบกล้อง analog ได้ โดยสามารถ capture ภาพได้ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว  และสามารถ ไปแสดงที่ software Dpark ได้ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ DPARK เพื่อความปลอดภัย หรือตรวจสอบก่อนการออกจากลานจอดรถว่าตรงกับการบันทึกที่ทางเข้าหรือไม่
 • เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติสามารถใช้งานกับระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติมัติได้ เพื่อควบคุมสั่งเปิด-ปิดไม้กั้นได้
 • เครื่องออกบัตรอัตโนมัติสั่งให้บัตรออกมาเอง เมื่อรถถึงจุดที่กำหนดได้ (Optional)
 • เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ ตัวระบบทำงานด้วย Microprocessor , Quad core 32Bit
 • เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อกับตู้เก็บเงินอัตโนมัติ  เพื่อทำงานแบบ Full auto ได้
 • เครื่องออกบัตรอัตโนมัติสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Dpark ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเก็บเงินที่มีฟังก์ชั่นสมบูรณ์ที่สุดในตลาดได้
 • เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติทำงานร่วมกันได้หลายเครื่อง
 • ตัวเครื่องออกบัตรอัตโนมัติสามารถทำงานร่วมกันกับระบบปกติได้

ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งาน เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ สำหรับลานจอดรถ

ตัวอย่างการใช้งานระบบตู้ออกบัตรอัตโนมัติ สำหรับ ลานจอดรถโรงพยาบาล เซ็นทรัลเยอเนอรัล

ระบบของทางโรงพยาบาล สามารถสรุปเป็นข้อได้ดังนี้

 • เมื่อรถเข้าสู่ลานจอดรถ ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ จะทำการแจกบัตรให้กับผู้ใช้บริหาร สำหรับสมาชิกสามารถทาบบัตรเพื่อเข้าสู่ลานจอดได้ทันที
 • ในขณะที่มีการออกบัตรจะมีการลงเวลาบัตรในระบบ เพื่อบันทึกการเข้า-ออก
 • หากต้องการออก ต้องนำบัตรที่ได้รับ ไปที่จุดบริการ เพื่อชำระค่าบริการ ทั้งนี้ต้องจ่ายก่อนออกภาย 30 นาที หากเลยเวลาต้องชำระค่าบริการอีกครั้ง
 • นำบัตรไปทาบเวลาทางออก หากทำถูกต้อง ไม้กั้นจะเปิดให้ออกได้

ตัวอย่างการใช้งานระบบตู้ออกบัตรอัตโนมัติ สำหรับ ลานจอดรถอาคารเล้าเป้งง้วน 1

สำหรับอาคารเล้าเป้งง้วน มีการใช้ ตู้ออกบัตร แบบพิเศษ คือ ใช้ร่วมกับระบบช่วยอ่านป้ายทะเบียน OCR ซึ่งเป็นระบบใหม่ ทำให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาคาร และสามารถดูข้อมูลทางสถิติได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดรูปทั้งหมด คลิก

 • กดรับบัตรที่ทางเข้า อาคารเล้าเป้งง้วน 1
 • ระบบจะถ่ายรูปป้ายทะเบียน และอ่านทะเบียนรถ
 • เมื่อสำเร็จจะมีการพิมพ์ รูปหน้ารถพร้อมป้ายทะเบียน และเลขทะเบียนที่อ่านได้ 4 ตัวหลัง บนกระดาษเทอร์มอล
 • ไม้กั้นจะเปิดให้เข้าจอด
 • หากมีการประทับตราบนกระดาษ จะลดค่าจอด โดยจะคำนวนด้วย Software DPARK
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแขนกั้นรถอัตโนมัติจะเปิดให้ออกจากลานจอด

ตัวอย่างกระดาษพิมพ์ร้อน ที่ออกจากการกดที่ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

ตัวอย่างกระดาษพิมพ์ร้อน ที่ออกจากการกดที่ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ FEEDER

ตัวอย่างการใช้งาน เครื่องออกบัตรอัตโนมัติ Auto Feeder

เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ ที่ใช้งานจริง ที่โรงพยาบาล เซนทรัลเยอเนอรัล

เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ ที่ปรับแต่งเพื่อใช้งานกับระบบช่วยอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์