อุปกรณ์ป้องกันไม้กั้นรถตีรถ ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) และ Photo Sensor ของเรานั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างด้วยกันนั้นคือ Loop Detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ฝั่งอยู่ใต้พื้นดิน เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน Photo Sensor เป็นอุปกรณ์แบบเซ็นเซอร์ที่ส่งสัญญานจากอีกฝั่งไปหาอีกฝั่งหนึ่ง หากสัญญานส่งไม่ถึงกันไม้กั้นก็จะไม่ลง

อุปกรณ์ป้องกันไม้กั้นตีรถซึ่งทั้งสองอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการติดตั้งระบบไม้กั้นรถเข้า-ออก หากไม่มีอุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง สำหรับท่านที่ติดตั้งระบบไม้กั้นแบรนด์ Dpark ท่านจะได้สินค้า หรืออุปกรณ์ต่อพวงเพื่อช่วยป้องกันไม้ตีรถชนิดนี้ไปด้วย ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ระบบไม้กั้นรถเข้า-ออกพื้นที่ภายในลานจอดรถ หรือหมู่บ้าน หรือพื้นที่ต่างๆของท่านได้เป็นอย่างดี เรามารู้จักอุปกรณ์ป้องกันไม้กั้นรถตีรถ ทั้งสองแบบให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ป้องกันไม้กั้นรถตีรถ แบบลูป ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector)

อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถแบบลูป หรือที่รู้จักกันในชื่อ ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) เป็นการฝังอุปกรณ์ลงบนพื้น โดยกรีดพื้น บริเวณก่อนไม้จนถึงใต้ไม้ให้ตรวจจับโลหะ โดยหลักการคือ วนสายลูปบนลงพื้น เพื่อให้สามารถตรวจจับโลหะ เมื่อรถวิ่งผ่าน เกิดการจับของเซ็นเซอร์จะส่งค่าให้ไม้กั้นรถไม่ทำการปิด จะป้องกันปัญหาการตกใส่รถของแขนกั้นรถอีกทางหนึ่ง

ในการติดตั้งควรติดตั้งในห้องที่แห้ง หรือในตู้ที่มีการป้องกันความชื้น และติดตั้งห่างจากอุปกรณ์อื่นๆประมาณ 10 มม.เพื่อง่ายในการบำรุงรักษา อุณหภูมิรอบข้างไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส

ข้อมูลทางเทคนิคและความสารถของ ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) อุปกรณ์กันไม้ตีรถ

 • ความไวต่อการตรวจจับ : สามารถปรับได้ 3 ระดับ L ต่ำ M กลาง H สูง
 • ใช้แรงดันไฟฟ้า 230 VAC, 115VAC, ดูที่ด้านข้างผลิตภัณฑ์
 • ทนแรงดันไฟฟ้า +- 10%,+- 15%
 • ใช้พลังงานไฟฟ้า 4.5VA
 • รีเลย์ภายใน 240V/5A
 • อุณหภูมิในการทำงาน -20 C ถึง 65 C
 • อุณหภูมิในหารเก็บรักษา -40 C ถึง 85 C
 • ย่านความถี่ 20 kHz – 170 kHz
 • ความไวสัญญาณ 100ms
 • ความยาวระหว่าง Loop กับ senser ไม่เกิน 20 เมตร ทำเกลียวที่ 20เกลียว ต่อเมตร

การต่อสาย ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector)
การต่อสายของ ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) อุปกรณ์ป้องกันไม้ตีรถ

 • 1,2 ต่อเข้า ไฟฟ้ า 220 VAC
 • Relay 1 ทำงานมีการหน่วงการทำงาน
 • Relay2 ทำงานทันทีที่มีสัญญาณ
 • 8,7 ต่อเข้ากับ สาย Loop