หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวในเครือ Land and house ที่มีหลากหลายโครงการ อาทิ เช่น มัณฑนา สีวลี พฤกษ์ลดา เป็นต้น และ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ไว้วางใจในบริการของทาง ดอลลี่ โซลูฃั่น และ แบรนด์ DPARK  ที่มีการให้บริการมากมายในหมู่บ้านต่างๆ โดยในการติดตั้งของเรา เต็มไปด้วยมาตรฐาน ทั้งการติดตั้งและการเดินสายระบบต่างๆ เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปได้ด้วยดี

และหมู่บ้านระดับพรีเมี่ยม อย่างหมู่บ้านชัยพฤกษ์ จึงเลือกใช้หัวอ่านระยะไกล เพื่อความสะดวกในการเข้าออก อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง เพราะในการใช้งานของหัวอ่านระยะไกล สามารถบันทึกรถที่เข้าออกได้พร้อมกันหลายคัน ทำให้ไม่พลาดในการบันทึกข้อมูล

จุดบริเวณทางเข้า หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

ทางเข้าของหมู่บ้านชัยพฤกษ์ เป็นทางเข้าที่มีการปูหินเพื่อความสวยงาม และในการติดตั้งแขนกั้นรถจำเป็นต้องมีการกรีดพื้น เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ลูปเซนเซอร์ (Loop Detector Sensor) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตกของไม้ และในการที่หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีทางออกที่ไม่กว้างมากนัก จึงเลือกใช้หัวอ่านแบบระยะไกล เพื่อเพิ่มความเร็วในการให้บริการ

จุดบริเวณทางเข้า หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

หัวอ่านระยะไกล (Long Range) กับความเร็วที่มาพร้อมความสะดวก

จุดเด่นหลักของ หัวอ่านระยะไกล (Long Range) คือความเร็วที่มากกว่าของอุปกรณ์ และความไกลที่มากกว่า ของหัวอ่านระยะไกลที่อ่านได้มากกว่า 20 เมตร ทำให้การปรับแต่งความไกลในการอ่านบัตรเป็นไปอย่างยืดหยุ่น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถอ่านบัตรได้พร้อมกันหลายใบ ทำให้การเข้าออกเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องจอดเพื่อทาบบัตรทำให้การจราจรติดขัด หรือ ไม่ต้องชะลอรถเพื่อรอการแลกบัตรแบบเดิมๆ

จุดบริเวณทางเข้า หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

การตั้งค่าหัวอ่านระยะไกล (Short Range)

เนื่องจากหัวอ่านระยะไกล เป็นหัวอ่าน ที่มีความสามารถอ่านได้ในระยะไกลกว่า 20 เมตร ดังนั้นต้องมีการปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญ ในการปรับแต่งหัวอ่านนั้นจำเป็น ต้องดูตามความต้องการและความเป้นไปได้ของสถานที่ติดตั้ง เพราะในแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะความไกลในการอ่านบัตร หากอ่านได้ไกลเกินไป ก็จะทำให้อ่านบัตรได้ก่อนถึงระยะ แขนกั้นรถก็จะเปิดก่อน ที่รถจะผ่านใต้ไม้ได้นานเกินไป ทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

จุดบริเวณทางเข้า หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ จุดบริเวณทางเข้า ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ
จุดบริเวณทางเข้า ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ จุดบริเวณทางเข้า ที่มีการติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

วีดีโอทดสอบการใช้งาน หมู่บ้านชัยพฤกษ์ กับหัวอ่านระยะไกล