ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ สามารถประยุกต์ใช้กับระบบได้มากมาย เป็นการนำไม้กั้นรถ หรือแขนกั้นรถ มาใช้กับหัวอ่านในงานต่างๆ ทั้งทางเข้าออกหมู่บ้าน หรือ ระบบคิดเงินต่าง ๆ เป็นต้น

การประยุกต์ใช้งานของ ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ

การประยุกต์ใช้งานของ ไม้กั้นรถอัตโนมัติ ในการใช้งานไม้กั้นรถ อาจจะอธิบายในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ร่วมต่างๆได้อย่าง เช่น ในเรื่องของ คอมพิวเตอร์ (Computer) ,  Access Control, เครื่องออกใบเสร็จ, อุปกรณ์จราจร เช่นกรวยจราจร เสาหลักอ่อน หรือยางชะลอความเร็ว, กล้องวงจรปิด, กล้องบันทึก (กล่องถ่าย) ป้ายทะเบียน, ไม้กั้นรถ แขนกั้นรถ ทั้งแบบ Basic หรือ มีหัวอ่านเสริมต่างๆ อาจจะอธิบายอุปกรณ์ให้เห็นภาพได้จาก ภาพระบบด้านล่าง

ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับหน้างานของท่าน ตามความต้องการในการเลือกใช้ โดย อาจจะแบ่งรูปแบบการทำงานเป็นระบบหลักๆได้  5 รูปแบบดังนี้

  1. ระบบไม้กั้นรถ และ ระบบคิดเงิน โดยเป็นการใช้แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ควบคุมการผ่านของรถ เมื่อ ไม่รับบัตร หรือไม่จ่ายเงิน ไม้กั้นรถยนต์ จะกั้นรถยนต์ไว้ ไม่ให้ผ่านทางจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้น เพื่อป้องกันการโกง หรือ การลืมจ่ายค่าผ่านทางทำให้ทางลานจอดรถ สูญเสียรายได้ที่คาดว่าจะได้ และยังสามารถเพิ่มกล้องวรจรปิดในตำแหน่งต่างๆ เพื่อช่วยในการตรวจสอบ เช่น บริษัทหน้าคนขับ ป้ายทะเบียน เป็นต้น
  2. ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ Basic เหมาะสำหรับหน้างานที่ไม่ได้มีการใช้งานมาก จำกัดจำนวนคน หรือเป็นเพียงสถานที่ส่วนบุคคล เพราะยังเป็นระบบที่ต้องรอให้ ผู้รักษาความปลอดภัย กดปุ่มเพื่อเปิดปิด ไม้กั้นรถอัตโนมัติ อยู่ ข้อดีหลักๆ เป็นเรื่องของความปลอดภัยสูง เพราะว่า การที่ต้องรอให้ รปภ. จัดการเปิดปิด หมายความว่า จะมีผู้ตรวจสอบการเข้าออกอีกชั้นนอกจากระบบทั่วไปนั่นเอง รวมถึงสามารถรอให้แลกบัตร หรือ แจ้งข่าวสารได้ ไม่เหมือนกับระบบอัตโนมัติแบบอื่นๆ
  3. ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ และ ระบบหัวอ่านระยะใกล้ Short Range ระบบนี้เป็นอีกระบบที่ได้รับความนิยมสูง เพราะเป็นระบบที่รวมความปลอดภัยของระบบ Basic และความสะดวกของระบบหัวอ่านระยะไกลที่เราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป ในการทาบบัตรทำให้ต้องมีการชะลอ เปิดกระจกแลกบัตร  ใช้หล้องวงจรปิดจับภาพ ผู้ขับขี่ขณะทาบบัตร กับหัวอ่านระยะสั้น และในขณะทาบก็ยังบันทึกทะเบียนรถได้ด้วยกล้องวงจรปิดอีกตัว ทำให้มีข้อมูลผู้เข้าออก ไม่เพียงแค่การจด แต่เป็นการทาบบัตร และ เลขทะเบียนพร้อมคนขับอีกด้วย
  4. ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ และ ระบบหัวอ่านระยะไกล Long Range ฺระบบหัวอ่านระยะไกล ความสบายที่แลกมาด้วยราคา สบายกระเป๋า เพราะว่าการเลือกใช้หัวอ่านระยะไกล สามารถตรวจจับบัตร หรือ Sticker เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ในระยะไกลไม่น้อยกว่า 1 -20 เมตร ดังนั้นในขณะที่ผู้ใช้บริการขับรถเข้าสู่บริเวณที่ติดตั้งหัวอ่าน หรือในสถานที่ที่ หัวอ่านอยู่ไกลกว่า จุดทาบ ด้วยข้อจำกัดใดๆ ก็ตาม หัวอ่านระยะไกล หรือ Long Range จะตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องนี้ ได้อย่างดี เมื่อผู้ใช้บริการขับรถเข้าสู่ระยะการอ่านบบัตร เมื่ออ่านบัตรได้ ไม้กั้นจะเปิดออก ทำให้ไม่ต้องชะลอรถ เพื่อทาบบัตร ลดปัญหาการติดขัดสำหรับสถานที่สาธารณะที่มีการใช้งาน เข้าออก บ่อยๆ ทำให้ไม่เสียเวลาเปิดปิดไม้กั้น หรือการทาบบัตรนั่นเอง
  5. ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ และ ระบบหัวอ่านบลูทูธ Bluetooth หัวอ่านบลูทูธ เป็นคลื่นความถี่พิเศษ ที่มีข้อดีในเรื่องความทนทาน และความเสถียร เหมาะสำหรับลูกค้าแบบ พรีเมี่ยมที่มีการเข้าออกเป็นประจำ เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ยืนยันค่า แทนบัตรทาบ เป็นอุปกรณ์บลูทูธ ซึ่งจำเป้นต้องติดตั้งกับรถ แต่จะได้ในเรื่องความเร็วความผิดพลาดต่ำ สามารถใช้ได้กับฟิล์มปรอท เกิดความเสียหายในอุปกรณ์ยากกว่าแบบบัตร และลดการลืมบัตรแล้วไม่สามารถเข้าลานจอดได้นั่นเอง

ไม้กั้นรถยนต์แบบอัตโนมัติ