ระบบนี้เป็นระบบหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์เสริมของ ระบบบริหารลานจอรถ ที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด ในการช่วยอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ให้ชัดเจน  ซึ่งปัจจุบันสามารถพบเห็นการใช้งานรูปแบบนี้  แต่ซอฟต์แวร์จำพวก เทคโนโลยี OCR นั้นมีใช้แพร่หลายกันในต่างประเทศมานานแล้ว แต่ในบ้านเรายังมีการใช้งานอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องภาษาไทย และค่าไลเซนส์ค่อนข้างสูง

ระบบOCRอ่่านป้ายทะเบียนรถ

โดยก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า OCR นั่นย่อมาจาก Optical Character Recognition เป็นกระบวนการของการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  กระดาษ นิตยสาร สัญญา หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปของเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็นเป็นข้อความ  ให้มีความฉลาดมากขึ้นกว่าการเป็น ข้อความธรรมดา

ระบบ เทคโนโลยี OCR สามารถบันทึกไปเป็นไฟล์ประมวลผลคำที่สามารถแก้ไขได้ง่าย และบันทึกเก็บไว้ได้ ด้วยเทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสให้สามารถเลือกใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูล โดยพื้นที่ที่ใช้งานที่ก็ไม่ต้องมาก ซึ่งต่างกับการเก็บข้อมูลที่ยังคงอยู่ในรูปแบบของการะดาษ  เทคโนโลยี OCR นี้ผลกระทบเป็นอย่างมากกับแนวทางแห่งการจัดเก็บข้อมูล  แบ่งปันข้อมูล และ แก้ไขข้อมูล ก่อนที่เทคโนโลยี Optical Character Recognition นี้เกิดขึ้น ถ้ามีคนต้องการเปลี่ยนหนังสือให้ไปเป็นข้อมูลในโปรแกรมการประมวลผลคำ

DETECTOR

 •  เครื่องอ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซต์)
 •  ความแม่นยำสูงสุด จากการใช้งานจริงที่มีทั้งป้ายทะเบียนไม่สมบูรณ์ ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ฯลฯ
 •  คลอบคลุมป้ายทะเบียนหลากหลายชนิดและหลากหลายประเทศ รวมทั้ง ป้ายทะเบียนรถทหาร ตำรวจ สถานทูตป้ายทะเบียนรถมาเลเชีย และประเทศต่างๆทั่วโลก
 •  วิเคราะห์ประเภทการจดทะเบียนรถยนต์
 •  ตรวจจับความเร็วรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 •  วิเคราะห์สีรถยนต์
 •  วิเคราะห์รุ่นและยี่ห้อรถยนต์
 •  Auto Alert แจ้งเดือนรถต้องสงสัย (Watch List หรือ Blacklist)
 •  สามารถแสดงหรือค้นหา ข้อมูลรถของ Detector เครื่องอื่น
 •  DETECTOR 1 ชุดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับช่องทางถนน 1 ช่องทาง และสามารถเพิ่ม ADDITIONAL LANE, COMMAND CENTER หรือ Option อื่นๆได้

ADDITIONAL LANE

เพิ่มความสามารถให้ DETECTOR รองรับช่องทางเพิ่มขึ้นจาก 1 ช่องทางเป็น 2 ช่องทาง อุปกรณ์และ Software เหมือน DETECTOR อีก 1 ชุด ยกเว้นคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เครื่องเดียวกับ DETECTOR แต่ upgrade ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น

Note: 1) จะต้องสั่งซื้อพร้อมกับ Detector เท่านั้น, 2) หากต้องการเพิ่ม Additional Lane มากกว่า 1 ชุดกรุณาติดต่อบริษัทฯ

COMMAND CENTER

เก็บฐานข้อมูลรวมของทุกช่องทางในระบบ สะดวกในการดูข้อมูลที่ศูนย์ควบคุม จำเป็นสำหรับระบบขนาด 5 ช่องทางขึ้นไป หรือองค์กรที่มีหลายสาขาโดยติดตั้ง COMMAND CENTER ที่แต่ละสาขาและที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อกันผ่านระบบ Network

ระบบOCRอ่่านป้ายทะเบียนรถ

คุณสมบัติร่วมของ DETECTOR และ COMMAND CENTER

 •  บันทึกหมายเลขทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์(มอเตอร์ไซค์)
 •  ติดตามและแจ้งเตือนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียนที่ต้องสงสัย (Watch List หรือ Blacklist)
 •  พูดข้อความใดๆได้โดยไม่ต้องบันทึกเสียง เช่น อ่านข้อหารถต้องสงสัย, กล่าวต้อนรับและพูดชื่อเจ้าของรถสมาชิก
 •  แสดงภาพเปรียบเทียบการผ่านเข้าออกครั้งล่าสุดกับภาพปัจจุบัน
 •  ค้นหาภาพรถได้อย่างรวดเร็วด้วยหมายเลขทะเบียน
 •  รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ลูกค้าสามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมเองได้

จุดเด่นของระบบช่วยอ่านป้ายทะเบียน OCR

 • มีระบบเสริมเพื่อยืนยันความถูกต้องของป้ายทะเบียนที่ เข้าออก ได้จากรูปที่พิมพ์ในกระดาษ (option เสริม) ในกรณีที่ไม่มีการใช้พนักงานแก้ไขตัวเลขป้ายทะเบียน
 • สามารถใช้ร่วมกับตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าจอดรถยนต์ในขาออกได้
 • มีการใช้บาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการ ยิงบาร์โค้ด ลดเวลาในการกรอกตัวเลขบัตรในขาออกได้
 • ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เนื่องจากระบบส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องรับคำสั่ง
 • ลดปัญหาการเสียเวลาการกรอกป้ายทะเบียนในขาเข้า ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าจอด
 • สามารถใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่นตู้ออกบัตรอัตโนมัติได้ และยังต่อพ่วงได้กับอุปกรณ์อีกมากมายเช่น กล้องจับภาพผู้ขับขี่, กล้องถ่ายป้ายทะเบียน
 • สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity, Mifare  และ ยังสามารถใช้เป็นกระดาษพิมพ์ร้อนได้ เพื่อป้องกันการเสียหายของบัตร หรือการเติมบัตรบ่อยๆ