การดูแลของ แขนกั้นรถอัตโนมัติ

ไม้กระดก หรือ ไม้กั้นรถยนต์ หรือ แขนกั้นรถอัตโนมัติ หรือ “ Barrier Gate ” วัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการกั้นรถยนต์ไว้ตรวจสอบหรือรับบัตรเข้า – ออก บริเวณทางเข้าออกสถานที่ต่าง ๆ นั่นเอง  โดยทั่วไปแล้วแขนกั้นรถ หรือไม้กั้นรถมีการใช้งานที่สามารถใช้ได้ยาวนานหลายปี แม้จะมีการทำงานหนัก แต่ในขณะเดียวกัน การให้แขนกั้นมีคุณภาพ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ต้องมีการดูแลรักษา แขนกั้นรถยนต์ โดยวิธีการดูแลนั้นหมายถึง การดูแลของแขนกั้นรถ ไปด้วยกันนั้นคือ ตัวถัง,มอเตอร์ไฟฟ้า และแขนกั้นรถ โดยวัสดุในแต่ละส่วนควรจะต้องมีการตรวจเช็ดในทุก ๆ เดือน เพื่อตรวจสอบให้สภาพมอเตอร์ไม่เกิดการชำรุดเสียหาย หรือหากพบว่าชำรุด หรือมีส่วนใดฝืดติดขัด จะได้มีการซ่อมแซม และรีบแก้ไข ซึ่งถ้าหากพบปัญหาในการใช้งาน ควรรีบติดต่อกับช่างผู้ติดตั้ง หรือผู้ชำนาญการ เข้ามาตรวจสอบ เพื่อได้แก้ไขให้ได้เร็วที่สุด ตัวแขนกั้นจะได้ไม่เสียจนไปกีดขวางการเข้า-ออก และยื่นอายุการใช้งานได้อีก

แขนกั้นรถอัตโนมัติ

ไม้กั้นรถยนต์

ตัวหลักสำคัญต้องคอยมั่นตรวจดูว่ามีอะไรเข้าไปติดด้านใน ที่ทำให้ขัดขวางการทำงานหรือไม่ เพราะหากมีอะไรเข้าไปขัดนั้น จะทำให้ตัวไม้กั้นยกขึ้นลงลำบาก และยังส่งผลต่อไปที่ตัวมอเตอร์ที่ใช้ในการยกไม้กั้นจะต้องทำงาน โดยทั่วไปแล้วผู้จัดจำหน่ายจะผลิตตัวถังมา และเคลือบกันสนิมแล้วหนักขึ้นอีกด้วย ส่วนในเรื่องของตัวไม้กั้นภายนอกนั้น ก็ต้องดูแลเช่นเดียวกับตัวถัง หากสีซีดไปก็ทาสีใหม่ให้ผู้ใช้รถยนต์เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการชนไม้กั้น

ตัวถัง

เริ่มที่การดูแลตัวถัง ซึ่งตัวถังนั้นเป็นฐานของแขนกั้นรถ และเป็นที่ใส่มอเตอร์ไว้ด้านในด้วย การดูแลตัวถัง เพียงแค่ระวังไม่ให้เป็นสนิมพอ ซึ่งแน่นอนว่าร้านที่จัดจำหน่ายนั้นจะทาสีเคลือบกันสนิมมาไว้อยู่แล้วตัวถังนั้นเป็นฐานของตัวไม้กั้น ต้องดูแลไม่ให้ขึ้นสนิม เพื่อให้สภาพของมันยังคงอยู่สภาพสวยงามดี ตัวถังนั้นควรเคลือบสีกันสนิมให้เรียบร้อย และต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน บางที่อาจจะผลิตจาก สแตนเลส ซึ่งทำให้ไร้กังวลเรื่องสนิมเท่าไหร่ แต่หากสีหลุดร่อนไปก็ควรทาสีใหม่

แขนกั้นรถอัตโนมัติ

มอเตอร์ไฟฟ้า

ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการเปิด – ปิด หรือ ยก ไม้กั้นรถยนต์  ขึ้นลง นั่นเอง ซึ่งควรจะต้องมีการตรวจเช็ดในทุก ๆ 3 เดือน ในการตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อตรวจสภาพมอเตอร์ไม่ให้ชำรุดเสียหาย จะรู้สึกกันได้ว่ามีความติดขัดองมอเตอร์ แต่อาจจะเป็นการยาก เพราะต้องใช้เทคนิคการถอดมอเตอร์ในการตรวจสอบ หรือแก้ไขควรตรวจสอบหากพบว่าชำรุดหรือมีส่วนใดฝืด ควรติดต่อช่างผู้ติดตั้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เพราะมอเตอร์ถือเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการแขนกั้น

ผลเสียหากไม่ดูแลไม้กระดก หรือ ไม้กั้นรถยนต์

หากไม่หมั่นดูแลของไม้กั้นแล้ว จะทำให้ตัวไม้กั้นรถยนต์นั้น ชำรุดเสียหายก่อนกำหนด และส่งผลให้เจ้าของพื้นที่ต้องเสียค่าซ่อมแซม บ่อย ๆ เกิดเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุด้วย นอกจากเรื่องของค่าเสียหายแล้ว เมื่อไม้กั้นเสียหาย อาจจะทำให้ไม้กั้นรถยนต์กลายเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรบริเวณนั้น ๆ อีกด้วยแน่นอนว่า  จะทำให้ตัวไม้กั้นรถยนต์นั้น ชำรุดเสียหายก่อนกำหนด และส่งผลให้เจ้าของพื้นที่ต้องเสียค่าซ่อมแซมบ่อย ๆ ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุด้วย นอกจากเรื่องของค่าเสียหายแล้ว เมื่อไม้กั้นเสียหาย อาจจะทำให้ไม้กั้นรถยนต์กลายเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรบริเวณนั้น ๆ อีกด้วย

แขนกั้นรถอัตโนมัติ แขนกั้นรถอัตโนมัติ