เครื่องกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60 เป็นรุ่นที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้มีความทันสมัย และรองรับการทำงานในรูปแบบการสื่อสารแบบเห็นหน้าผ่านกล้องที่มีโซลูชั่นที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังออกมาเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตา และผู้พิการทางการได้ยินอีกด้วย

สินค้า เครื่องกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60

ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60 มีดีไซต์ที่ทันสมัยมากขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานในทุกรูปแบบ ทั้งการเรียกแจ้งเหตุก็มีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน ปุ่มกดเรียกฉุกเฉินรุ่นนี้ จะมีการใส่กล้องเข้าไปในตัวเครื่องด้วย เพื่อเพิ่มเป็นฟังก์ชั่นในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางห้องควบคุมแบบเห็นหน้า ทำให้สื่อสารกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

เครื่องรุ่นนี้จะนิยมติดตั้งใช้งานในหลากหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเห็นได้ทที่ทางรถไฟฟ้า หรือจะเป็นแอร์พอตลิ้ง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถกดเรียก หรือกดแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที และยังสามารถติดต่อสอบถามในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60 สามารถพูดคุยได้ในระยะที่ห่างถึง 80 เซนติเมตร นอกจากนี้ตัวเครื่องจะมีอักษรเบรลล์กำกับอยู่ด้วย เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้รู้ว่าปุ่มสำหรับกดเรียกนั้นอยู่ที่ส่วนใด

ข้อมูลทางเทคนิคของ : ปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60 (SOS Call Point : SOS-ZD60)

ขนาดของตัวอุปกรณ์ 430*260*70 มิลลิเมตร
ขนาดหน้าจอแสดงผล 7 นิ้ว 1024 x 600 pixels สามารถปรับมุมได้
Sensor Camera 5 ล้านพิกเซล 2xLAN, PoE, USB
ปุ่มการกดโทร หรือ Call มี 2 ฟังก์ชั่น
ระดับการกันน้ำ IP65
ลำโพง 8 ohm 1.5W
ระดับความดัง 85dB(A) to 65dB(A)
การทำงานของไมค์ รองรับได้ในระยะ 80 เซนติเมตร
แรงดันไฟฟ้า 12v DC
Microphone  sensitivity 66Dbm to -2dbm Bandwidth 50Hz to 20Khz
กระแสไฟออก 0.8ARMS @1KHZ 3.0apeak

 

โครงสร้างของอุปกรณ์มีดังนี้

  1. TFT Display หรือ จอแสดงผล สำหรับแสดงผลมากจากห้องควบคุม มีขนาด 7 นิ้ว
  2. Speraker หรือ ลำโพง สำหรับส่งเสียงของคู่สนทนาจากห้องควบคุม และเสียงการรอสาย เพื่อให้ผู้กดเรียกได้ยิน
  3. ปุ่มกดเรียก มี 2 ฟังกชั่น คือ Speed Dial และ Hotline Dial ซึ่งเป็นการกดเพื่อเรียกสายแบบเร่งด่วน
  4. Microphone หรือ ไมโครโฟน สำหรับการสนทนาการห้องปฏิบัติ ซึ่งเราได้แจ้งก่อนหน้านี้แล้วว่า เราสามารถอยู่ห่างจากอุปกรณ์หรือไมค์ได้ถึง 80 เซนติเมตร ไม่จำเป็นต้องไปจอปากติดไมค์ก็สามารถรับเสียงได้
  5. Camera หรือ กล้อง สำหรับให้ทางห้องควบคุมเห็นหน้าคู่สนทนา หรือเป็นแบบ Video Call นั่นเอง ฟังก์ชั่นนี้มีไว้สำหรับผู้พิการทางการได้ยินด้วย เพื่อให้สามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่ได้นั่นเอง
  6. Induction Loop หรือ ลูปเหนี่ยวนำความถี่เสียง เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน หรือผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  7. Braille word หรือ อักษรเบรลล์ มีไว้สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ได้รู้ว่าปุ่มหรือบริเวณที่สัมผัสนั้นคืออะไร

ข้อมูลทางเทคนิคของกล้อง ในอุปกรณ์ปุ่มกดเรียกแจ้งเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60 (SOS Call Point : SOS-ZD60)

Array size 2592 x 1944 มิลลิเมตร
ขนาดของเลนส์ 1/4″
Input clock frequency 6~27 MHz
Lens chief ray angle 24
Pixel size 1.4 um X 1.4 um
Dark Current 8 mV/s @ 60ºC junction temperature
Image area 3673.6 um X 2738.4 um
Viewing angle 187°

 

ภาพตัวอย่างการติดตั้งใช้งานปุ่มเรียกเหตุฉุกเฉิน รุ่น SOS-ZD60

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า อุปกรณ์รุ่น SOS-ZD60 นี้ นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในกลุ่มของสถานที่รถไฟฟ้าต่างๆ เราจึงมีพังการทำงาน การวางระบบของการใช้งานอุปกรณ์สำหรับติดต่อศูนย์ควบคุม เพื่อแจ้งเหตุต่างๆ มาให้ดูกันด้วย

ภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการวางระบบเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานนั้นมีหลายส่วน ทุกส่วนจะเชื่อมโยงไปยังห้องควบคุมที่อยู่ตามสถานที่นั้นๆ ซึ่งในห้องควบคุมก็จะประกอบไปด้วย โทรศัพท์ , แผงคอนโทรล เป็นต้น โดยอุปกรณ์นี้สามารถรองรับได้หลายคู่สาย หรือหลายช่องการสื่อสาร ไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์กดเรียก 1 เครื่อง คู่กับชุดคอนโทรลในห้องควบคุม 1 ชุดแต่อย่างไร