แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ มีให้ใช้กับความยาวหรือสถานที่นั้นๆ ตั้งแต่รุ่นที่มีความยาว 3 – 6 เมตร พร้อมกับมีอุปกรณ์เสริม ในกรณีที่มีความสูงจำกัดของพื้นที่ ได้มีการออกแบบอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ใช้ได้ โดยจะต้องติดตั้งชุดแขนกั้นเพิ่มเติม และแขนกั้นรถยนต์ ยังถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี แม้จะมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถทำงานได้ เพราะได้มีการออกแบบให้สามารถใช้งานหนักได้ (Heavy Duty) ส่วนตัวเครื่องของแขนกั้นรถเป็นวัสดุทำจากวัสดุอลูมิเนียมอุตสาหกรรม และเคลือบกันสนิมการทำงานของ แขนกั้นรถยนต์ ทำงานด้วยระบบมอเตอร์เกียร์ เพื่อการบำรุงรักษาได้ง่าย และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาต่ำ มีการรองรับการเปิด-ปิดแขนกั้นมากกว่า 3,000,000 ครั้ง

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

และเมื่อตัดสินใจติดตั้งแล้ว ผู้ติดตั้งต้องมีการคำนึงถึงการเลือกซื้อแขนกั้นรถ  โดยในยุคปัจจุบันนำเอา แขนกั้นรถอัตโนมัติ นำมาใช้แก้ปัญหาการจราจร ภายในพื้นที่ ที่มีการจราจรคับคั่ง หรือ มีการเคลื่อนตัวของรถ เช่น อพาร์ทเม้นท์, แฟลต, คอนโดมิเนียม, หอพัก, โครงการหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรภายในพื้นที่ดังกล่าว ให้เคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ฉะนั้นการที่จะติดตั้งแขนกั้นรถ ต้องมีการพิจารณาในการเลือกซื้อ โดยมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง  เพราะอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งกับแขนกั้นรถนั้นล้วนแต่มีการทำหน้าที่สัมพันธ์กัน  เพื่อให้ตัวแขนกั้นใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เราจึงควรมีการพิจารณาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกันกับแขนกั้นในเบื้องต้น ก่อนการนใจตัดสิซื้อติดตั้ง ถึงอยางไรผู้ใช้ควรมีการปรึกษากับช่างชำนาญการเสียก่อน

การพิจารณาเลือกซื้อ แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

ความเร็วในการเปิด-ปิด ของแขนกั้นรถอัตโนมัติ อย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับไม้กั้นรถยนต์ หรือแขนกั้นรถอัตโนมัตินั้น (Automatic Barrier, Barrier Gate) นั้น คือความเร็วในการยก เปิด-ปิด ของไม้แขนกั้นรถฯ โดยทั่วไปความเร็วในการยกไม้แขนกั้น Barrier Gate นั้น แบ่งออกได้ 3 ระดับความเร็วโดยประมาณ ดังนี้

ความเร็ว 1 วินาที : ความเร็วที่เร็วที่สุดที่แขนกั้นฯ จะยกเปิด-ปิดได้ คือ 1 วินาที โดยความเร็ว 1 วินาทีนี้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการเปิด-ปิดมากๆ เช่น ด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือ Easy Pass เนื่องด้วยจำนวนรถที่มีมากจึงจำเป็นจะต้องเลือกให้แขนกั้นรถยนต์มีการเปิด-ปิด ที่เร็วมาก

  ความเร็ว 3 วินาที : ความเร็วเปิด-ปิด แขนกั้นฯ 3วินาที เหมาะกับการใช้งานระดับปานกลางจะเหมาะกับสถานที่ๆไม่มีการผ่านมากนัก เช่น ลานจอดรถหรือ ทางเข้าหมู่บ้าน

  ความเร็ว 6 วินาที : ความเร็วในการเปิด-ปิด เป็นความเร็วที่ช้าที่สุด ส่วนมากจะในโรงงานเป็นส่วนใหญ่หรือที่ๆมีความกว้างของถนนมากๆ

การเลือกซื้อ แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ การเลือกซื้อ แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ

ความยาวของไม้แขนกั้นรถยนต์

โดยปกติจะมีใช้หลายขนาดโดยส่วนมากความยาวของไม้แขนกั้นรถยนต์ (Barrier Gate) นั้นจะสัมพันธ์กับความเร็วของมอเตอร์โดยสรุปเป็นตารางเพื่อความเข้าใจง่ายๆดังนี้

ความเร็ว        ความยาว

1 วินาที            ยาวไม่เกิน 3 เมตร

3 วินาที             ยาวไม่เกิน 4-4.5 เมตร

6 วินาที            ยาวไม่เกิน 6 เมตร

ตารางที่แสดงความสัมพันธ์นี้เป็นแบบประมาณเพื่อความเข้าใจที่ง่ายต่อการนำไปให้ ขอจำกัดของไม้กั้นทาง, ไม้กั้นจราจรอัตโนมัติ แขนกั้นรถยนต์นั้นคือเรื่องของความเร็ว เพราะว่าแขนกั้นรถยนต์ (Barrier Gate) 1 เครื่องนั้น มีความเร็วในการยกไม้แขนกั้นแค่ระดับเดียวไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้เพราะฉะนั้นการเลือก ไม้กั้นรถ แบบอัตโนมัติ (Automatic Barrier) ต้องคำนึงถึงจำนวนรถที่ผ่านเข้า-ออกและความยาวของถนน ประกอบการพิจารณา เพราะถ้าความยาวของไม้แขนกั้นฯ ไม่สัมพันธ์กับความเร็วแล้วอาจเกิดความเสียหายแก่แขนกั้นรถยนต์ (Barrier Gate) ได้ เช่นเลือก แขนกั้นรถยนต์ (Barrier Gate) 1 วินาทีแต่เปลี่ยนไม้แขนกั้นฯ เป็นไม้ 6 เมตร นั้น เป็นการเพิ่มการทำงานให้มอเตอร์ของแขนกั้นรถยนต์ และจะทำให้เกิดความเสียหายแขนกั้นรถยนต์ในเวลาไม่นานจนต้องเปลี่ยน มอเตอร์ใหม่ หรือถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยทีเดียว