RHYTHM Phahon-Ari

โครงการ RHYTHM Phahon-Ari เป็นโครงการในเครือ AP โดยตัวโครงการตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนไน เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 145/10 ตารางวา (2,201.45ตารางวา)

ลักษณะโครงการ อาคารชุดพักอาศัย สูง 53 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยแบ่งออกเป็น
ชั้นที่ 1-5 โถงล็อบบี้, ชั้นลานจอดรถ
ชั้นที่6-10 ชั้นลานจอดรถและพักอาศัย
ชั้นที่ 11-51 ชั้นพักอาศัย (ยกเว้นชั้น25)
ชั้นที่ 52 ชั้นพื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวก

จำนวนห้องชุดพักอาศัย 809 ยูนิต
จำนวนที่จอดรถ ประมาณ 470 คัน (รวมซ้อนคันและโดยรอบอาคาร)

ระบบ CARPARK ของทาง โครงการฯ

เป็นรูปแบบที่เป็นการทำงานแบบพิเศษ ไม่มีการใช้หัวอ่าน แต่เป็นการ์ใช้บาร์โค้ดอ่านบัตร ร่วมกับระบบคิดเงินของไม้กั้นรถอัตโนมัติ กล่าวคือเมื่อรถต้องการเข้าออก จะมีการอ่านเปิดกระจกแลกบัตร หรือ ยื่นบัตรที่มีบาร์โค้ดให้อ่าน และทำการคิดเงิน หรือ ให้ผ่านตามแต่ข้อจำกัด

ต่างจากแบบอื่นๆอย่างไร ?

ระบบคิดเงินโดยปกติของทางเรา จะเป็นแบบใช้บัตรทาบหัวอ่าน ด้วยคลื่น RFID แต่สำหรับทางโครงการอาคารชุด ริทึ่ม เป็นการที่ใช้หัวอ่านแบบบาร์โค้ด แทนแบบปกติ แต่ก็สามารถใช้งานด้วยกันได้เป็นอย่างดี และยังคงสามารถใช้งานระบบอื่นๆ ได้เหมือนปกติ ทั้งกล้องส่องหน้า กล้องบันทึกภาพป้ายทะเบียนเป็นต้น

rhythm (3) rhythm (6)rhythm (2)

และเพื่อความปลอดภัยทางโครงการริทึ่ม ได้มีการใช้สัญญาณไฟจราจร เพื่อบอกสถานะในการใช้งานอีกด้วย โดยหากไม้ไม่เปิดจะเป็นไฟสีแดง และเมื่อเปิดจะเป็นสีเขียว โดยเป็นระบบที่มีอยู่เดิมของทางโครงการ เมื่อลงโปรแกรมคิดเงินของทาง DPARK ก็ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย

RHYTHM Phahon-Ari rhythm (8)   rhythm (5)

สุดท้ายนี้ขอฝากระบบคิดเงิน ในลานจอดรถ DPARK ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการให้บริการ เพราะสามารถใช้งานกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือติดตั้งกับชุดไม้กั้นรถ หรือ แขนกั้นรถได้ อีกด้วย