บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ซีพีเอฟ”) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา  ซีพีเอฟมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค บนมาตรฐานการผลิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ Dpark

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติเพื่อกั้นทางเข้าออก หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แขนกั้นจราจร ของเราเป็นสินค้าภายใต้แบน Dpark ที่มีการพัฒนามายาวนาน ในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์จราจร นอกจากเราจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแขนกั้นแล้ว เรายังมีระบบที่สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์จราจรต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่น ระบบนับรถยนต์ ระบบคิดเงินลานจอดรถ และอื่นๆ โดยเราสามารถออกแบบระบบให้ตรงกับความของท่านได้มีประสิทธิภาพ

แขนกั้นรถยนต์ อัตโนมัติ รุ่นมาตรฐานของ Dpark

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบการเข้า-ออกของอาคาร ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ รุ่นมาตรฐาน ของแบรนด์ Dpark นั้นสามารถต่อเชื่อมร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น ระบบเครื่องอ่านบัตรระยะไกล (Long Range Reader), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Barrier), ระบบควบคุมการคิดเงินค่าจอดรถระบบCarpark(แขนกั้นรถ), ,ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV.) เป็นต้น  เพื่อรองรับกับการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และด้วยระบบไม้กั้นรถ Dpark    ทั้งนี้ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ รุ่นมาตรฐาน Dpark ยังสามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลไร้สายได้อีกด้วย ซึ่งแขนกั้นรถของเรามีความยาวสูงสุดถึง 6 เมตร ทำให้สามารถทำได้มากกว่าแขนกั้นรถทั่วไป

ผลงานการติดตั้งแขนกั้นรถอัตโนมัติ @ CPF.

CPF.175208 CPF.175209 CPF.175286 CPF.175287 CPF.175288 CPF.175289 CPF.175310 CPF.175317