ธัญดา พาร์ควิว II ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบระยะใกล้ ( Short Range ) ที่บริเวณทางเข้า – ออกหมู่บ้าน แทนแขนกั้นรถยนต์แบบเก่า โดยหมู่บ้านมีที่ตั้งอยู่ที่ ซอย 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

รายละเอียดของ ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range ) ที่ติดตั้งที่ ธัญดา พาร์ควิว II

หมู่บ้านธัญดา พาร์ควิว II แต่เดิมได้ใช้ไม้กั้นรถยนต์เป็นรูปแบบของคนยกขึ้นลงเอง ดังนั้นทำให้ดูไม่ทันสมัย และทำให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้เปิด – ปิดอุปกรณ์ด้วย ดังนั้นจึงได้เลือกใช้เป็นระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติของ DPARK แทน ซึ่งก็ได้เลือกใช้เป็นระบบระยะใกล้ หรือ Short Range นั่นเอง
ไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range ) เป็นระบบที่จะต้องใช้บัตร RFID ในการแตะกับเครื่องอ่านบัตร เพื่อให้ระบบอ่านบัตรแล้วตรวจสอบข้อมูลของบัตร เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงทำการออกคำสั่งให้ไม้กั้นรถ หรือ แขนกั้นรถยนต์ เปิดขึ้นอัตโนมัติ

ชุดระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range Barrier Gate ) ประกอบด้วย

  • ไม้กั้นรถ Boom 2 ทางเข้า – ออก
  • Sensor กันไม้ตกใส่รถทั้ง Loop Detector และ Photo Sensor
  • Remote ควบคุมไม้กั้นรถ
  • Switch Controller สำหรับติดป้อมยาม
  • เครื่องทาบบัตรระยะใกล้ จำนวน 2 ตัว บริเวณทางเข้า – ออก
  • บัตร RFID ระยะใกล้ 100 ใบ ( ไม่พิมพ์บัตร )

สามารถดูข้อมูลระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ >> ระบบไม้กั้นรถยนต์

ภาพการติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ ( Short Range ) ที่ หมู่บ้านธัญดา พาร์ควิว II

ไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ Short Range

ไม้กั้นรถยนต์

เครื่องอ่านบัตร RFID Short Range

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ Short Range