หมู่บ้าน ธนบดี บางบอน เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่ ทางเข้าเป็นสะพานทางเชื่อม ดังนั้นในการเขัาออก จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง และในการเข้าออก ในช่วงเวลากลางคืนอาจจะเป็นอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ชินเส้นทาง เนื่องจากอาจจะไม่เห็นไม้กั้น หรือป้อมในช่วงเวลากลางคืน ทางหมู่บ้าน จึงได้คิดติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ ที่มีสถานะไฟ LED บริเวณใต้แขนกั้นรถยนต์ ที่กั้นอยู่

และด้วยความที่หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ราคาแพง จึงเลือกใช่หัวอ่านระยะไกล เพื่อให้ตอบโจทย์กับปัญหาทางเข้าที่อาจจะไม่สะดวกในการจอดรอเนื่องจากเป็นคอสะพาน ทำให้การเลือกใช้ไม้กั้นรถ และหัวอ่านจำเป็นต้องตอบโจทย์ในเรื่องความรวดเร็ว สะดวกในการให้บริการกับสมาชิกในหมู่บ้านนั่นเอง

ทางเข้าหมู่บ้าน ธนบดี บางบอน การติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ ที่ใช้ร่วมกับหัวอ่านระยะไกล และมีการติดไฟ LED เพื่อแสดงสถานะ

หมู่บ้าน ธนบดี บางบอน กับ จุดติดตั้งหัวอ่านระยะไกล (Short Range Reader)

ทางหมู่ได้ทำการติดหัวอ่านระยะไกล ในบริเวณป้อมจุดรักษาความปลอดภัยในทางเข้าออก โดยหัวอ่านระยะไกลได้ติดบริเวณใต้หลังคาจุดโดนแดด และฝน บริเวณเหนือศีรษะ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะมีอันตรายอย่างแน่นอน และในการติดตั้งจำเป็นต้องตรวจสอบหัวอ่านอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ หากกำหนดสัญญาณคลื่นไม่ดีอาจจะผิดกฎหมายได้ รวมถึงหากกำหนดตัวสัญญาณเบาเกินไปอาจจะไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกหมู่บ้านที่ใช้บริการได้ จึงแนะนำให้เลือกใช้บริการจากทาง DPARK โดยตรงป้องกันการเกิดปัญหาในใช้งาน

ทางเข้าหมู่บ้านธนบดี บางบอน การติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ ที่ใช้ร่วมกับหัวอ่านระยะไกล และมีการติดไฟ LED เพื่อแสดงสถานะ

ทำไมต้องกรีดพื้น เพราะอะไร???

จากรูปบริเวณทางเข้าจะเห็นได้ว่ามีการกรีดพื้นเป็นรูป สี่เหลี่ยม จุดที่กรีดนั่นคือ จุดที่วางเซ็นเซอร์ Loop Detector Sensor เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับผู้ที่ต้องการความสวยงามอาจจะเลือกใช้เซ็นเซอร์แบบอื่นเช่น Photo Sensor แต่อาจจะต้องแลกด้วยความเสถียรที่ต่ำกว่า เพราะการคำนวนยังไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับ Loop Detector

ธนบดี บางบอน_4

ไฟ LED ใต้ไม้เป็นอย่างไร ???

จากภาพจะสังเกตุเห็นแสงบริเวณไม้กั้นรถอัตโนมัติ โดยจะอยู่บริเวณใต้แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ เป็นแสงสีแดง และเขียน นั่นเป็นจุดในการติดตั้งไฟ LED เพื่อบ่งบอกสถานะการผ่าน โดยหากไม้กั้นรถยนต์ปิดจะเป็นสีแดง เมื่อเปิดสุดจะเป็นสีเขียว เพื่อแจ้งให้ทราบในการผ่านไม้ในเวลากลางคืน หากผ่าสัญญาณใต้ไม้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไม้กั้นยังเปิดไม่สุด จนทำให้ได้รับความเสียหาย หรือการบาดเจ็บได้ รวมถึงการติดไฟ LED เอง เป็นการเพิ่มอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงนัก แต่ได้ผลเป็นอย่างดีในการป้องกันความเสียหาย หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หลอดไฟ LED ดีอย่างไร

หลอกไฟ LED ได้รับการยอมรับกันในปัจจุบันว่า มีแสงที่เด่นชัดในเวลากลางคืน แต่ไม่แสบตาเทียบเท่า XENON ดังนั้นจึงเหมาะในการติดเพื่อแจ้งเตือนต่างๆ รวมถึงการใช้หลอดไฟ LED จะมีความประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟ ธรรมดาอีกด้วย

ธนบดี บางบอน_2