ไม้กั้นรถ หรือไม้กระดก นอกจากการทำงานต่างๆที่มีคุณสมบัติ และ ฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ของระบบลานจอดรถได้มากแล้ว ขณะเดียวกันการที่จะให้ไม้กั้นนั้นมีประสิทธิภาพ และ ยาวนานมากที่สุด เราก็ควรรู้วิธีรู้จัก การดูแลไม้กั้นรถที่ถูกวิธี เพื่อยื่นระยะเวลาการใช้งาน สำหรับผู้ที่ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์แล้ว ก็ควรจะต้องดูแลรักษาให้ไม้กั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ

ไม้กั้นรถยนต์

แขนกั้นรถยนต์ หรือ ไม้กั้นรถยนต์ หรือ ไม้กระดก

ผลเสียของการไม่ดูแลไม้กั้นรถยนต์

สิ่งที่จะทำให้ตัว ไม้กั้นรถยนต์ นั้น ชำรุดเสียหายก่อนกำหนด และ ส่งผลให้เจ้าของพื้นที่ต้องเสียค่าซ่อมแซมบ่อย ๆ ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุด้วย นอกจากเรื่องของค่าเสียหายแล้ว เมื่อไม้กั้นเสียหาย อาจจะทำให้ไม้กั้นรถยนต์กลายเป็นสิ่งกีดขวางการจราจรบริเวณนั้น ๆ อีกด้วย มาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญในอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัย โดยแขนกั้นรถอัตโนมัติของเรามาพร้อมกับระบบการประมวลผลที่มีความแม่นยำ มีคุณภาพสูง โดยมอเตอร์สามารถสั่งหยุดได้ทันทีทุกองศาการเปิด – ปิด ของแขนกั้นรถ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ทุกการเปิดปิด เต็มไปด้วยความปลอดภัย มอเตอร์ของแขนกั้นรถรับไม้กั้นที่ใช้ได้อย่างแน่นอน

การดูแลไม้กั้นรถที่ถูกวิธี

แขนกั้นรถยนต์ หรือ ไม้กั้นรถยนต์ หรือ ไม้กระดก

วิธี การดูแลไม้กั้นรถที่ถูกวิธี

ตัวถัง ซึ่งตัวถังนั้นเป็นฐานของตัวไม้กั้น ต้องดูแลไม่ให้ขึ้นสนิม เพื่อให้สภาพของมันยังคงอยู่สภาพที่ดี ตัวถังนั้นควรเคลือบสีกันสนิมให้เรียบร้อย ตัวถังนั้นไม่ได้มีอะไรมาก เพียงแค่ต้องดูแลไม่ให้สีหลุดร่อน บางที่อาจจะผลิตจาก สแตนเลส ซึ่งก็ไม่ต้องห่วง เรื่องสนิมเท่าไหร่ แต่หากสีหลุดร่อนไป ก็ควรทาสีใหม่ และ เคลือบสีกันสนิมให้เรียบร้อย

ไม้กั้นรถ ในส่วนนี้นั้นจะต้องดูเรื่องของข้อต่อที่ติดอยู่กับตัวถัง จะต้องมั่นตรวจดูว่ามีอะไรเข้าไปติดขัดหรือไม่ เพราะหากมีอะไรเข้าขัด จะทำให้ตัวไม้กั้นยกขึ้นลงลำบาก ทำให้ส่งผลต่อไปยัง ตัวมอเตอร์ ที่ใช้ในการยกไม้กั้น จะต้องทำงานหนักขึ้นอีก ในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนั้น ก็ต้องดูแลเช่นเดียวกับตัวถัง

การดูแลไม้กั้นรถที่ถูกวิธี

มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งตัวมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการเปิด – ปิด หรือ ยกไม้กั้นรถยนต์ ขึ้นลง นั่นเอง ซึ่งควรจะต้องมีการตรวจเช็ดในทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ 3 เดือน ก็ได้ เพื่อตรวจสอบให้สภาพมอเตอร์ไม่ชำรุดเสียหาย หรือ หากพบว่าชำรุด หรือ มีส่วนใดฝืด ทำงานติดขัดจะได้ซ่อมแซมได้ทันท่วงที ซึ่งถ้าหากพบปัญหาในการใช้งานจริง ๆ ควรรีบประสานงานกับช่างผู้ติดตั้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้ได้เร็วที่สุด ตัวไม้กั้นจะได้ไม่เสียจนไปกีดขวางการเข้าออก