ไม้กั้นรถ นั้นมีการทำงานหลายระบบ มีทั้งที่เป็นแบบธรรมดา คือ ใช้คนเป็นคนคอนโทรลการเปิด-ปิด อาจจะด้วยรีโมท หรือสวิตซ์ ตามแต่การติดตั้ง ซึ่งไม้กั้นรถนั้นจะมีอีกระบบคือ ” ระบบ RFID ”  ซึ่ง แขนกั้นรถยนต์ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการนำ RFID มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง RFID  ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจมากในปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบของ RFID Tag หรือป้ายอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นอีกมากมาย ซึ่ง RIFD นั้นจะอ่านค่าจาก Tag ด้วยคลื่นวิทยุตามระยะห่างของที่จะรับค่าได้

ระบบ RFID แขนกั้นรถยนต์

การนำ ” ระบบ RFID ” มาใช้ร่วมกับไม้กั้นรถยนต์

  • ไม้กั้นรถยนต์แบบ Short Range ระบบนี้จะเป็นแบบใกล้ โดยจะรับค่าโดยการแตะบัตร RFID หรือทาบบัตร RFID หรือ จะถือให้อยู่ในระยะที่เครื่องอ่านได้ ซึ่งระบบนี้รับได้ในระยะ 50 เซนติเมตร เท่านั้น
  • ไม้กั้นรถยนต์แบบ Long Range ระบบนี้เป็นอีกหนึ่งไม้กั้นรถอีกระบบหนึ่งที่ทำงานร่วมกับระบบ RFID แต่ระบบนี้จะต่างจากระบบ Short Range ตรงที่ ระบบ Long Range นั้นไม่จำเป็นต้องยื่นมือออกมาจากบัตร เพื่อแตะบัตร แต่ระบบนี้นั้นเป็นการอ่านค่าจากบัตร RFID หรือ สติ๊กเกอร์ RFID ที่ติดอยู่บริเวณหน้ารถ หรืออยู่ในระยะที่เครื่องอ่าน อ่านค่าได้นั่นเอง

 

ข้อดีของการใช้ RFID ร่วมกับไม้กั้นรถยนต์

แน่นอนว่าทุกอย่างที่เป็นระบบอัตโนมัตินั้นย่อม ทำให้การทำงานทุกอย่างสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะระบบ RFID นั้นเพียงแค่ให้บัตร RFID อยู่ในระยะที่เครื่องรับสามารถอ่าน Tag นั้นได้ก็พอ จึงทำให้การทำงานในการตรวจสอบข้อมูลของรถที่เข้า-ออกทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบ RFID ไม้กั้นรถยนต์ ระบบ RFID แขนกั้นรถยนต์

RFID Crad

การเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เนื่องด้วยไม้กั้นรถที่ใช้ร่วมกับระบบ RFID นั้นเป็นแบบระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงงานต่อการใช้งาน  เพียงแค่ให้เครื่องอ่านบัตร RFID หรือ Sticker RFID ที่ติดตั้งมากับรถของผู้ใช้ ก็สามารถเข้า-ออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
เพราะระบบ RFID นั้นสามารถอ่าน Tag ได้โดยไม่ต้องเห็น Tag ก็ได้ เพียงแค่ให้บัตร RFID อยู่ในระยะที่เครื่องรับสามารถอ่าน Tag นั้นได้ก็พอ จึงทำให้การทำงานในการตรวจรถที่เข้า – ออกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น