มารู้จักกับ ระบบลานจอดรถ(CAR PARK SYSTEM)

ระบบลานจอดรถ เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับสถานที่ หน่วยงานที่ต้องการจัดการหรือมีการควบคุม ในเรื่องของรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ ระบบคำนวณเวลาการเข้า-ออก พร้อมคิดค่าบริการ  โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน  ซึ่งระบบคิดเงินค่าผ่านทาง หรือค่าให้บริการการจอดรถ แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปยังลานจอดรถ สามารถจำแนกได้เป็นสมาชิกแบบประจำ (Member) ยังแยกย่อยได้หลายกลุ่มไม่จำกัด และกลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) ซึ่ง โปรแกรมบริหารลานจอดรถ มีความสามารถในการคำนวณเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไข   ซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาโปรแกรม (Software) โดยมีการต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่น  เครื่อง Bar code,จอ Touch Screen,กล้องวงจรปิด  เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนมากระบบนี้จะใช้ติดตั้งคู่กับชุด แขนกั้นรถยนต์ (Gate barrier) เพื่อควบคุมรถยนต์เข้า-ออก อย่างมีระเบียบภายในสถานที่นั้นๆ

โดย ระบบลานจอดรถ ที่บวกกับระบบคิดเงินสามารถคำนวนเวลาจอดตั้งแต่แจกบัตร ถึง เวลาคืนบัตร เพื่อคำนวนเงินค่าที่จอดรถได้ โดยระบบสามารถปรับแต่งการจอดรถได้ ทั้งแบบยกเว้นค่าจอดในเวลาที่กำหนด (กี่ชั่วโมงแรก) และการคำนวนค่าจอดแบบ Step เช่น ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 ,30 , 40 ตามลำดับ เป็นต้น

 

คุณสมบัติของโปรแกรมจัดการลานจอดรถยนต์

เป็นโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวก และมีการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพ กับไม้กั้น-แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเข้ามาช่วยจัดการสำหรับอาคารลานจอดรถตามสถานที่ต่างๆ นอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่ที่นำรถเข้ามาใช้บริการ ณ ที่จอดรถ  ตัวระบบบริการจัดการลานจอดรถถูกออกแบบโปรแกรมจาก Programmer ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ให้ครอบคลุม และปิดช่องทางทุจริตในรูปแบบต่างๆ ของพนักงานที่ทำหน้าที่เก็บเงินค่าที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการรองรับอุปกรณ์มากมายอาทิ Automatic Barrier Gate, License Plate Recoqnite (LPR) Proximity Card, Ticket Dispencer, Barcode Reader, RFID Long Range Reader.. และอื่นๆ

โปรแกรมสามารถรองรับ

 • กำหนดสิทธิการทำงานของพนักงานได้
 • กำหนดข้อมูลร้าน หรือตราประทับสำหรับส่วนลดค่าบริการที่จอดรถได้
 • รองรับทุกงบประมาณ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามความจำเป็น
 • กำหนดประเภทสมาชิกได้ เช่น สมาชิกที่เป็นพนักงานขององค์กร, สมาชิกแบบรายเดือน เป็นต้น
 • รองรับระบบ E-Stamp
 • รายงานสถานะการสมาชิก
 • รายงานสรุปสมาชิกใกล้หมดสมาชิกภาพ
 • สามารถสั่งเปิด-ปิด ไม้กั้นจากระยะไกลได้ในกรณีฉุกเฉิน Remote Open
 • รองรับระบบสมาชิก หรือการเก็บค่าจอดรายชั่วโมง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละบริษัทได้
 • กำหนดการคิดอัตราค่าบริการ และปัดเศษชั่วโมง
 • ทำรายงานได้มากกว่า 20 รายงาน เช่น   รายงานรายรับประจำวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล,รายงานการเข้าออกรถยนต์รายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ , รายงานบัตรสูญหาย,รายงานภาพของผู้ใช้งานตามป้ายทะเบียน หรือตามช่วงเวลา,รายงานการเปิดประตูโดยไม่มีรายได้

ระบบลานจอดรถ

ขั้นตอนการทำงานระบบลานจอดรถ

 1. สำรวจหน้างานติดตั้ง ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญงาน
 2. ออกแบบ วาง Layout การติดตั้ง จำลองการติดตั้งด้วย CAD Software
 3. จัดทำใบเสนอราคา
 4. นำเสนองาน Presentation
 5. ทำการ Implement ระบบด้วยวิศวกรโปรแกรม (Software Engineer) และวิศวกรระบบ (System Engineer)
 6. เข้าทำการติดตั้งระบบ
 7. Trainning course
 8. Customize ระบบเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์สูงสุด
 9. สรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ระบบจอดรถอัจฉริยะ ระบบไม้กั้นรถยนต์

ระบบตรวจสอบ

   • ตรวจสอบการเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่ หรือออกจากการใช้บริการแล้ว
   • ตรวจสอบจำนวนการเข้ามาใช้บริการของรถยนต์
   • ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
   • ตรวจสอบเงินค่าที่จอดรถ (รายรับ) ของแต่ละจุดเข้า-ออก
   • กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรม และสิทธิการเข้าใช้งาน การทำงานของโปรแกรมได้