ระบบบริหารลานจอดรถ ( Parking Management System ) ในเบื้องต้นระบบนี้เราคงจะทราบกันว่า เป็นระบบเพื่อการจัดการบริหารลานจอดรถ ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการคัดแยกประเภทให้รถยนต์ของสมาชิก ( Member ) ต้องทำให้ผ่านเข้ามาโดยใช้การนำบัตรประจำตัวพนักงานมาทาบกับกับเครื่องทาบบัตร เพื่อส่งให้ ไม้กั้นรถ ยกขึ้นอัตโนมัติ หรือสมาชิกอาจใช้บัตรแบบมีแบตเตอรี่ในตัวรูปร่างเป็นแบบเดียวกับ ตัว Active RFID ของ Easy Pass หรือขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถให้ไม้กั้นยกขึ้น เมื่อเข้ามาใกล้ 5-15 เมตร ทำให้ผ่านไม้กั้นรถยนต์ไปได้รวดเร็ว-สะดวกกว่า และเครื่องอ่านบัตรระยะไกล มีการบันทึกเวลา และป้ายทะเบียนรถ โดยไม้กั้นจะเปิดโดยอัตโนมัติ เพราะไม่คิดค่าจอดรถ

ส่วน Vistor หรือผู้มาจอดรถเป็นครั้งคราว การผ่านไม้กั้นฯลำบากกว่า โดยต้องมีเครื่องจ่ายบัตร RFID หรือเครื่องจ่ายสลิป ในกรณีไม้ต้องใช้ยามตอนขาเข้า แต่ถ้าใช้ยามก็ให้ยามจ่ายบัตรให้โดยตรง ก่อนจ่ายบัตรยามจะทาบบัตร กับเครื่องอ่านบัตร เพื่อบันทึกเวลาเข้า ซึ่งปกติตอนบันทึกเวลา  โดยเครื่องผ่านระยะไกล หรือใกล้กล้องวงจรปิด จะบันทึกป้ายทะเบียนรถ และจำนวนเงินค่าจอดรถ เมื่อได้รับการชำระเงินแล้ว ก็เปิดไม้กั้นให้รถผ่านไปได้. ระบบสลิป ยังมีจุดให้ รปภ.โกงเงินได้ ระบบบัตร RFID จะแก้ปัญหาคอรัปชั่นได้ดีกว่า

ระบบบริหารลานจอดรถ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

อุปกรณ์ (Hard ware) โดยสามารถรองรับอุปกรณ์ได้ดังนี้

–    รองรับ OS XP ขึ้นไป ทำงานได้ดีบน Windows Vista/Windows 7 (.Net Framework 2.0)

–    รองรับฐานข้อมูล SQL 2008 Express Edition ( Free Database), SQL Server 2008 Enterprise

–    รองรับการทำงานแบบ Server/Client ไม่จำกัดจำนวน

–    รองรับการพัฒนาโปรแกรมสู่ Web Applications

–    รองรับอุปกรณ์ แขนกั้น Barrier Gate (Embedded Controller)

–    รองรับอุปกรณ์ Camera CCTV & Digital , IP Camera ได้สูงสุด 8 กล้องต่อเลนส์

–    รองรับอุปกรณ์ Proximity, RFID, iClass, Mifare, E-Stamp

–    รองรับอุปกรณ์ Finger Print (With SDKs), Barcode Reader

–    รองรับอุปกรณ์แสดงผลกลางแจ้งขนาดใหญ่ (LED Display Board)

–    รองรับอุปกรณ์ ชิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Slip

–    รองรับเครื่องออกบัตรอัตโนมัติ (Automatic Card Issue)

–    รองรับเครื่องรับบัตรอัตโนมัติ (Automatic Card Collector)

–    รองรับการรับน้ำหนักรถทางเครื่องชั่งน้ำหนัก (Weight Bridge Platform)

parking-management-system

โปรแกรมบริหารจัดการระบบลานจอดรถ

–    รองรับระบบสมาชิกแบบเสียค่าบริการ (Member, VIP)

–    รองรับการใช้บริการแบบ บุคคลทั่วไป (Visitor)

–    รองรับระบบสมาชิกแบบรายเที่ยว, Daily, Monthly, Yearly , Time (ครั้ง)

–    รองรับบัตรสมาชิกแบบเติมเงิน

–    กำหนด Time profile ของสมาชิกแยกอิสระ (Activate Date, Deactivate Date)

–    กำหนดตำแหน่งจุดจอดรถของสมาชิกได้

–    กำหนดทะเบียนรถของสมาชิกที่สามารถเข้าจอดได้

–    สามารถโอนสิทธิ์การจอดของสมาชิกให้กับคนที่ต้องการได้

–    กำหนดปฎิทินวันหยุด, ปฏิทินส่วนลด, ปฏิทิน Access Control

–    สามารถสั่งเปิด-ปิด ไม้กั้นจากระยะไกลได้ในกรณีฉุกเฉิน Remote Open

–    ระบุสถานที่จอดรถของแต่ละป้ายทะเบียน

–    รองรับระบบตราประทับ, บัตรคูปองส่วนลด

–    รองรับระบบ E-Stamp

–    เก็บข้อมูลการเข้ามาใช้บริการหลายรูปแบบ เช่น

–    วันเวลาที่เข้ามาใช้บริการ

–    เก็บภาพผู้ขับรถยนต์,ทะเบียนรถยนต์ ทั้งเข้าและออก

–    เก็บมูลค่ารายรับค่าจอดแต่ละครั้ง

–    เก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่ป้อม ชื่อป้อม

–    ระบบการเตือน เช่น

–    เตือนการหมดอายุสมาชิก

–    เตือนทะเบียน หรือสมาชิกที่อยู่ในรายการ Black Lists

–    เตือนการใช้บริการไม่ตรงช่วงเวลาที่สมัครใช้บริการ

–    เตือนการเปิดแขนกั้นค้าง

–    เตือนรถเข้า-ออกตามกัน (Following alarm)

–    เตือนการโจรกรรมรถยนต์หรือเกิดเหตุการณ์ทาง SMS,E-Mail

–    เตือนบัตรใกล้หมดอายุในรูปแบบเสียงพูด และข้อความทาง LED Display

–    ระบบตรวจสอบตรวจสอบ เช่น

–     การเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่หรือออกจากการใช้บริการแล้ว

–    ตรวจสอบจำนวนเข้ามาใช้บริการของรถยนต์

–    ตรวจสอบจำนวนจุดจอดเหลือบริการของลานจอดรถ

–    ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

–    กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรมและสิทธิการทำงานในโปรแกรมได้

–    เก็บบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรมไว้ทั้งหมดเพื่องานต่อการตรวจสอบ (Log)

–    รายงานมากกว่า 20 รายงาน เช่น

–     รายงานรายรับประจำวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และกราฟ

–    รายงานการเข้าออกรถยนต์รายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และกราฟ

–    รายงานการเข้าใช้บริการของสมาชิกรายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และกราฟ

–    รายงานบัตรสูญหาย,รายงานยื่นภาษี

–    รายงานภาพของผู้ใช้งานตามป้ายทะเบียน หรือตามช่วงเวลา

–    รายงานการเปิดประตูโดยไม่มีรายได้

parking-management-system parking-management-system

ระบบ Network ในการเชื่อมต่อกับระบบลานจอดรถนิยมใช้ระบบ Network

–    Local Area Network หรือ LAN

–    Wireless

–    Fiber optic