ปัจจุบันมีการนำระบบ RFID มาใช้งานในหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นในบัตรชนิดต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร ATM บัตรเข้าออกสำนักงาน หรือ ในอาคารที่พัก บัตรจอดรถ ฉลากของสินค้า หรือแม้แต่ใช้ฝั่ง RFID ลงในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติ เป็นต้น  การนำระบบ RFID มาใช้งานกับระบบ ไม้กั้นรถยนต์ ก็เช่นกัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่ออ่าน หรือเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้

สำหรับรูปแบบของเทคโนโลยีระบบ RFID ที่ใช้ในการดังกล่าวก็มีทั้งแบบสมาร์ดการ์ดที่สามารถถูกเขียน หรือ อ่านข้อมูลออกมาได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับเครื่องอ่านบัตร หรือ คอนแทคเลสสมาร์ดการ์ด (Contact less Smart Card) , เหรียญ , ป้ายชื่อ หรือ ฉลากซึ่งมีขนาดเล็กมาก จนสามารถแทรกลงระหว่างชั้นของเนื้อกระดาษ ในส่วนของระบบ RFID ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ระบบบริหารลานจอดรถ หรือ ไม้กั้นรถ ที่สามารถแยกการทำงานได้ดังต่อไปนี้

ระบบ RFID กับ ไม้กั้นรถยนต์

การทำงาน ระบบ RFID กับ ไม้กั้นรถยนต์

ไม้กั้นรถยนต์ในแบบ Short Range

ระบบนี้จะเป็นแบบใกล้ โดยจะรับค่าโดยการแตะบัตร RFID หรือทาบบัตร RFID หรือ จะถือให้อยู่ในระยะที่เครื่องอ่านได้  ระบบจะมีเครื่องอ่านค่าที่สามารถรับได้ในระยะสูงสุด 50 cm ผู้ใช้จะต้องยื่นมือออกมาเพื่อแตะบัตร RIFD กับเครื่องอ่าน หรือจะถือบัตรให้อยู่ในระยะที่เครื่องรับจะอ่านค่าจาก Tag นั้นได้ เมื่อระบบอ่านค่า ตรวจสอบ และข้อมูลจากบัตรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเครื่องจะส่งคำสั่งไปยัง ไม้กั้นรถ ให้ยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระบบ RFID กับ ไม้กั้นรถยนต์

ไม้กั้นรถยนต์ในแบบ Long Range

ระบบนี้เป็นอีกหนึ่งไม้กั้นรถอีกระบบหนึ่งที่ทำงานร่วมกับระบบ RFID แต่ระบบนี้จะต่างจากระบบ Short Range ตรงที่ ระบบ Long Range นั้นไม่จำเป็นต้องยื่นมือออกมาจากบัตร เพื่อแตะบัตร จะมีเครื่องอ่านค่าที่ใหญ่กว่าแบบ Short Range ซึ่งจะสามารถรับระยะในการอ่าน Tag ได้สูงสุดถึง 90 cm ไม้กั้นในแบบ Long Range นั้น จากนั้นระบบจะเก็บข้อมูลของรถที่เข้า-ออกในสถานที่นั้น ๆ ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ในตอนติดตั้งในตอนแรก แต่ระบบนี้นั้นเป็นการอ่านค่าจากบัตร RFID หรือ สติ๊กเกอร์ RFID ที่ติดอยู่บริเวณหน้ารถ หรืออยู่ในระยะที่เครื่องอ่าน อ่านค่าได้นั่นเอง

** การติดตั้งไม้กั้นที่ทำงานร่วนกับ RFID นั้นจะทำให้การเข้า-ออกสถานที่นั้นๆ ทำได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะระบบทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ จึงทำให้การทำงานทุกอย่างทำได้เร็ว เมื่อรถสามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว ก็ไม่ทำให้การจราจรด้านหน้าทางเข้า-ออกติดขัดด้วย

ระบบ RFID กับไม้กั้นรถยนต์

ข้อดีของการใช้ RFID ร่วมกับไม้กั้นรถ

การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เพราะระบบ RFID นั้นสามารถอ่าน Tag ได้โดยไม่ต้องเห็น Tag ก็ได้ เพียงแค่ให้บัตร RFID อยู่ในระยะที่เครื่องรับสามารถอ่าน Tag นั้นได้ก็พอ จึงทำให้การทำงานในการตรวจรถที่เข้า – ออกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เนื่องด้วยไม้กั้นรถที่ใช้ร่วมกับระบบ RFID นั้นเป็นแบบระบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงงานต่อการใช้งาน  เพียงแค่ให้เครื่องอ่านบัตร RFID หรือ Sticker RFID ที่ติดตั้งมากับรถของผู้ใช้ ก็สามารถเข้า-ออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น