• 061-7808887 (sales)
  • 094-4345000 (sales)
  • 062-2433000 (service)
  • @Dpark

ผลงานที่ผ่านมา

Thammasat University Rangsit Campus ติดตั้ง ระบบแขนกั้นรถยนต์ระยะไกล

Thammasat University Rangsit Campus ติดตั้ง ระบบแขนกั้นรถยนต์ระยะไกล

Thammasat University Rangsit Campus ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ) เดิมทางมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์แบรนด์ DPARK ของเราไปแล้วหนึ่งจุด และในครั้งนี้ได้ติดตั้งระบบแขนกั้นรถระยะไกล ( Long Range ) ในบริเวณอาคารจอดรถอีกจุดหนึ่ง...

ธัญดา พาร์ควิว II ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range )

ธัญดา พาร์ควิว II ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range )

ธัญดา พาร์ควิว II ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบบระยะใกล้ ( Short Range ) ที่บริเวณทางเข้า - ออกหมู่บ้าน แทนแขนกั้นรถยนต์แบบเก่า โดยหมู่บ้านมีที่ตั้งอยู่ที่ ซอย 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 รายละเอียดของ...

Octa Foods Co., Ltd. ( บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด ) ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะไกล ( Long Range )

Octa Foods Co., Ltd. ( บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด ) ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะไกล ( Long Range )

Octa Foods Co., Ltd. หรือ บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะไกล ( Long Range ) ที่บริเวณทางเข้า - ออกของโรงงาน ซึ่งบริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด ที่เราเข้าติดตั้งไม้กั้นรถยนต์นั้น มีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ (Short Range)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ (Short Range)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ไว้วางใจให้ราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ แบรนด์ DPARK ที่บริเวณลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหลวง อ. รังสิต จ. ปทุมธานี 12121 รายละเอียดของ...

โรงพยาบาลพญาไท2 ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะไกล & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

โรงพยาบาลพญาไท2 ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะไกล & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

โรงพยาบาลพญาไท2 ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบระยะไกล พร้อมติดตั้งเครื่องกดบัตรอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ด้วย ซึ่งโรงพยาบาลมีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดของระบบไม้กั้นรถระยะไกล &...

Lumpini Place Rama III-Riverview ( ลุมพินีเพลส พระราม 3 – ริเวอร์วิว) ติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range )

Lumpini Place Rama III-Riverview ( ลุมพินีเพลส พระราม 3 – ริเวอร์วิว) ติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range )

Lumpini Place Rama III-Riverview ( ลุมพินีเพลส พระราม 3 - ริเวอร์วิว) ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range ) ซึ่งลุมพินีเพลส เป็นคอนโดหรูที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวน และในโครงการพระรา 3 ได้เป็นโครงการใหม่จึงมีคนสนใจเป็นจำนวนมาก โดยลุมพินีเพลส...

โรงแรมเดอะนราธิวาส ( The Narathiwas Hotel & Residence ) ติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range )

โรงแรมเดอะนราธิวาส ( The Narathiwas Hotel & Residence ) ติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range )

โรงแรมเดอะนราธิวาส ( The Narathiwas Hotel & Residence ) ได้ไว้วางใจให้เราดูแลและติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range ) แบรนด์ Dpark ที่บริเวณทางเข้า - ออกลานจอดรถ ซึ่งโรงแรมนี้มีผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวน และ เป็นโรงแรมชั้นนำ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ 379 ซอย...

วัดพิชัยญาติ ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

วัดพิชัยญาติ ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

วัดพิชัยญาติ หรือชื่อเต็มว่า วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ได้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ พร้อมระบบออกบัตรอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ที่บริเวณทางเข้า - ออกของวัดด้วย โดยวัดพิชยญาติการามวรวิหารนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ 32 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน...

เดอะนอร์ธเทิร์นโนวา ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ (Short Range)

เดอะนอร์ธเทิร์นโนวา ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ (Short Range)

เดอะนอร์ธเทิร์นโนวา ( The Northern Nova ) เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้วางใจติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK รูปแบบระบบไม้กั้นรถระยะใกล้ ( Short Range ) ที่บริเวณทางเข้า - ออกของหมู่บ้าน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ซอยคลอง10 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง...