โรงเรียนปลูกปัญญา  จ.นครราชสีมา เป็นหลักสูตร Cambridge International School เป็นหลักสูตรระดับนานาชาติที่มีการพัฒนาขึ้น ภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย Cambridge ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลักสูตร Cambridge ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะครอบคลุมเพิ่มเติมในส่วนของวิชาหลักอื่นๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ได้ยึดถือในเรื่องของการสร้างมาตราฐานทางการศึกษา ดังนั้นเด็กๆ ของปลูกปัญญา จึงต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ทั้งในด้าน วิชาการและทักษะที่จำเป็น รวมทั้งคุณลักษณะที่เหมาะสม ดังนั้นหลักสูตรของโรงเรียนปลูกปัญญาจึงต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับความท้าทายที่เกิดขึ้น

    โรงเรียนปลูกปัญญา ได้ไว้วางใจให้บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งแขนกั้นรถยนต์ แบบตะแกรง DPARK ในระบบLong rang ติดตั้งบริเวณลานจอดรถเข้า-ออก ของโรงเรียนปลูกปัญญา

หลักการทำงานของระบบลานจอดรถหัวอ่านระยะไกล (Long Range)

การทำงานของระบบลานจอด ระบบกั้นทางหมู่บ้าน แบบหัวอ่านระยะไกล สามารถอธิบายได้คร่าวๆดังนี้ เริ่มจากการอ่านการ์ด หรือ Sticker RFID ของหัวอ่านระยะไกล RFID Long Range ของเรา เมื่ออ่านแล้วสามารถสั่งให้ถ่ายป้ายทะเบียน ( อุปกรณ์เสริม) หรืออาจจะบันทึกภาพด้วยกล้องระยะเวลาสั้นๆ เพื่อบันทึกความเคลื่อนไหว (อุปกรณ์เสริม) และไม้กั้นรถข้างที่อ่านการ์ด หรือ Sticker ได้ก็จะเปิด โดยในชุดจะมีไม้กั้นรถอัตโนมัติให้ 2 ฝั่ง และไม้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์กันตกของแขนกั้นรถอัตโนมัติแล้วเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีรีโมทเปิด-ปิดไม้กั้นรถอัตโนมัติมาในชุดอีกด้วย
สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะไกลได้ที่ >> Long Range Barrier Gate

แขนกั้นรถยนต์แบบตะแกรง

แขนกั้นรถยนต์แบบตะแกรง ลักษณะคล้ายรั้ว ช่วยป้องกันคน หรือสัตว์มุดลอดผ่านไม้กั้นเข้ามา ความยาวแขนกั้นมาตรฐาน คือ 3.5 เมตร หรือ 4.5 เมตร โดยใช้เวลายกแขนกั้นขึ้น และลงรวมกัน 6 วินาที ใช้ได้ทั้งที่จอดรถนอกอาคาร และในอาคาร สามารถใช้ร่วมกับไฟสัญญาณจราจร ระบบคิดเงินค่าจอดรถ, เครื่องอ่านบัตรทั้งระยะใกล้ และระยะไกลได้้

  • ชื่อเรียก : แขนกั้นรถยนต์ แบบแขนกั้นเป็นรั้ว หรือตะแกรง
  • ความเร็วในการยกแขนกั้น เปิด-ปิด : 1 วินาที, 1.8 วินาที, 3 วินาที, 6 วินาที
  • กำลังไฟ : 80 วัตต์.
  • ผ่านการทดสอบ และการรับรองจาก : CE, ISO, SGS
  • น้ำหนักรวม : 48 กก.
  • ใช้ไฟฟ้า : 220V.

สามารถดูข้อมูลไม้กั้นรถรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ >> แขนไม้กั้นรถ

ผลงานการติดตั้งที่โรงเรียนปลูกปัญญากับแขนกั้นรถยนต์ แบบตะแกรง

ไม้กั้นรถยนต์แบบตะแกรง

ไม้กั้นรถยนต์แบบตะแกรง

ไม้กั้นรถยนต์แบบตะแกรง

ไม้กั้นรถยนต์แบบตะแกรง

โรงเรียนปลูกปัญญากับแขนกั้นรถยนต์ แบบตะแกรง โรงเรียนปลูกปัญญากับแขนกั้นรถยนต์ แบบตะแกรง