โรงพยาบาลพญาไท2 ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบระยะไกล พร้อมติดตั้งเครื่องกดบัตรอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ด้วย ซึ่งโรงพยาบาลมีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดของระบบไม้กั้นรถระยะไกล & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ โรงพยาบาลพญาไท2

ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ เป็นระบบที่นำเข้ามาช่วยในการจัดการการเข้า – ออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้เลือกติดตั้งระบบแขนกั้นรถยนต์อย่างครบวงจร ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ , ระบบตู้ออกบัตรอัตโนมัติ , ระบบระยะไกล และ ระบบนับรถ  โดยแต่ละระบบก็จะมีอุปกรณ์ในระบบต่างๆ ดังนี้

ชุดระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติที่ โรงพยาบาลพญาไท 2 ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

– ไม้กั้นรถ ( Boom)  ( ไม้กั้นรถของเรามีหลายรูปแบบ สามารถดูแลเพิ่มเติมที่ >> แขนกั้นจราจร )

– Sensor กันแขนกั้นรถตกใส่รถ คือ Infrared Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กั้นทั่วไป

– Remote ควบคุมไม้กั้นรถ ใช้ในการเปิด-ปิดไม้กั้นในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ

– Switch Controller เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บริเวณป้อม รปภ.

– เครื่องอ่านบัตรระยะไกล 2 เครื่อง โดยเครื่องอ่านบัตรระยะไกลแบรนด์ DPARK ของเรานี้ สามารถอ่านค่าได้ในระยะตั้งแต่ 3 เมตร ไปจนถึง 10 เมตรเลยทีเดียว

– บัตร RFID ระยะไกล 100 ใบ (ไม่พิมพ์บัตร)

นอกจากนี้ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติของเรานั้น ยังมีรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

คุณสมบัติของตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ( Auto Feeder )

  • สามารถพูดไทยได้  มีเสียงตอบรับ ต้อนรับ  และเสียงแจ้งเมื่อมีความผิดปกติของตัวตู้
  • รองรับการปรับแต่งได้ ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตัวตู้เป็นวัสดุนำเข้า ไม่ใช่การผลิตในประเทศ
  • ตัวเครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ มีการป้องกันน้ำได้บางส่วน หากมีหลังคาให้ จะสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
  • เมื่อหากเกิดปัญหากับ ระบบ network ระบบยังคงทำงานต่อเนื่องจากเครื่องออกบัตรอัตโนมัติมีการ Synchronize กับข้อมูลมาจาก server
  • เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติรองรับการทาบบัตร ทั้งบัตรสมาชิก Member และสามารถแจกบัตรให้กับบัตรผู้มาติดต่อ  Visitor ได้
  • เครื่องออกบัตรอัตโนมัติใส่บัตรได้ไม่ต่ำกว่า  200 ใบ โดยสามารถสามารถสั่งเพิ่มจำนวนบัตรได้
  • ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ มาพร้อมกับความสามารถในการออกบตรอบบเครื่องพิมพ์ร้อน และพิมพ์รูปได้
  • เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติแสดงโฆษณา ข้อความต่างๆ บน display ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

ไม้กั้นรถยนต์

ไม้กั้นรถยนต์ระยะไกล

แขนกั้นรถอัตโนมัติ

แขนกั้นจราจร

Long Range

ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ

ตู้กดบัตรอัตโนมัติ

ระบบไม้กั้นรถยนต์