LPN (LAO PENG NGUAN CO., LTD.) หรือ ที่รู้จักกันในนาม บริษัท เล้าเป้งง้วน จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กพื้นฐานด้วยความเชี่ยวชาญมากว่า 30 ปี ซึ่งสินค้าของเราเป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา เราประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กอย่างครบวงจรและเราเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายแรกในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของประเทศ

LPN (LAO PENG NGUAN CO., LTD.) ได้มีผลงานที่ขึ้นชื่อนั่นคือ สะพานพระราม 8 ,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม

นอกจากนั้น LPN (LAO PENG NGUAN CO., LTD.) ยังประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือประกอบไปด้วย ธุรกิจท่าเทียบเรือขนส่งทางน้ำและทางบก ธุรกิจซ่อมบำรุงเรือขนส่ง ธุรกิจอาคารสำนักงาน บ้านจัดสรร

ที่มา : website LPN

ระบบเครื่องออกบัตรอัตโนมัติ อาคาร เล้าเป้งง้วน 1

สำหรับ อาคาร เล้าเป้งง้วน 1 เป็นอาคารสำนักงานของทาง บริษัท เล้าเป้งง้วน แต่ก็มีการติดต่อกับบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการจัดสรรสถานที่จอดรถ และเป็นการตรวจสอบข้อมูลการจอดรถ จึงมีการใช้ตู้ออกบัตรอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกของทางผู้เข้าใช้บริการ

ความแตกต่างของระบบเมื่อเทียบกับระบบเครื่องแจกบัตรอัตโนมัติทั่วไป

โดยปกติทั่วไป จะนิยมใช้เครื่องออกบัตรและบัตรแข็ง (RFID) เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับอาคาร เล้าเป้งง้วน 1 มีการเพิ่มในส่วนของการใช้กระดาษเทอร์มอล เป็นการพิมพ์ข้อมูลรถ โดยเป็นการพิมพ์รายละเอียดการจอด เลขบัตร บาร์โค้ดข้อมูลต่างๆ เพื่อบันทึกค่า และยังพัฒนาเหนือไปอีกขั้นกับการพิมพ์รูปป้ายทะเบียนรถ เพื่อยืนยันหมายเลขของรถ และ ยี่ห้อเบื้องต้นที่สามารถเห็นได้ในการถ่ายบันทึกภาพ นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยป้องกันการทุจริต ในการเข้าออก หรือการสับเปลี่ยนบัตรจอดรถ อีกด้วย

ตู้ออกบัตรของเรามีการแสดงรายละเอียดของตู้ผ่านทางจอ LED บริเวณด้านบนของตู้ มีเสียงพูดเพื่อแจ้งสถานะ ในการทำงาน เช่นให้รับบัตรได้ มีไฟสีฟ้าบริเวณข้างตู้เพื่อให้เห็นได้ตั้งแต่ในระยะไกล ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ช่วงเวลากลางคืน หากมีปัญหาฉุกเฉินสามารถกำหนดการเปิดฉุกเฉินเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

ทางเข้า ออก อาคาร เล้าเป้งง้วน 1

อุปกรณ์เสริมนอกจากตู้แจกบัตรอัตโนมัติ ของ เล้าเป้งง้วน

นอกจากตู้ออกบัตรแล้ว ยังมีการติดตั้งหัวทาบบัตรระยะใกล้ เพื่ออำนวยความสะดวกใหักับสมาชิกรายเดือน ผู้มีบัตร หรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษใดๆในการเข้าจอด เพียงทาบบัตรที่บริเวณหัวอ่านด้านข้าง จะมีการบันทึกข้อมูลเข้าออกทันที พร้อมเปิดไม้กั้นให้ใช้บริการเข้าลานจอดอัตโนมัติทันที ไม่ต้องผ่านการควบคุม ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้เจ้าหน้าที่อีกด้วย

ทางเข้า ออก อาคาร เล้าเป้งง้วน 1 บริเวณตู้ออกบัตรอัตโนมัติ Auto feeder ทางเข้า ออก อาคาร เล้าเป้งง้วน 1

ระบบไม้กั้นรถ DPARK ที่แตกต่าง จากปกติ

ปกติในการใช้งานแขนกั้นรถอัตโนมัติ จะนิยมใช้พร้อมหัวอ่านระยะไกล หรือ ระยะสั้น รวมถึงแบบคิดเงิน แต่สำหรับที่ อาคาร เล้าเป้งง้วน นั่น เป็นการผสมผสานระหว่างการทาบบัตร ระยะใกล้ หรือ Short Range กับระบบคิดเงิน กล่าวคือมี ลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

ระบบไม้กั้นรุยนต์ปกติโดยทั่วไป

 1. เมื่อรถเข้าจอด หัวอ่านจะทำการอ่านบัตร แล้วตรวจสอบข้อมูล
 2. หากไม่มีบัตร จำเป็นต้องมีการแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่
 3. ในกรณีมีบัตร ไม้กั้นรถอัตโนมัติจะมีการเปิด อัตโนมัติ
 4. อย่างไรก็ดี สำหรับระบบอื่นๆโดยทั่วไป หากไม่มีบัตรจำเป็นต้องเปิดเองด้วยการใช้พนักงานกดปุ่ม หรือรีโมทควบคุมไม้กั้นรถ

*** สำหรับในบางสถานที่ ที่เป็นระบบตู้ออกบัตรอัตโนมัติเท่านั้นจะมีลำดับที่ต่างออกไปดังนี้

 1. กดที่ตู้ออกบัตร เพื่อรับบัตร
 2. เมื่อได้รับบัตรแล้วจะมีการบัตรทึกข้อมูลบัตร
 3. เมื่อผู้ใช้บริการรับบัตรจากตู้ออกบัตรอัตโนมัติ แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติจะเปิดออก
 4. ขาออกจากสถานที่ต้องคืนบัตรพร้อมจ่ายค่าจอดรถ ด้วยระบบคิดเงินลานจอดรถ DPARK

ทางเข้า ออก อาคาร เล้าเป้งง้วน 1 มุมด้านในหลังไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ความแตกต่างแบบพิเศษของ เล้าเป้งง้วน ที่เลือกใช้บริการเสริม

สำหรับอาคาร เล้าเป้งง้วน ได้มีการใช้ระบบเพิ่มเติม 2 ระบบ นั่นคือ “การใช้ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ” เพื่อทำการแจกบัตรในรูปแบบกระดาษ และ “ระบบช่วยอ่านป้ายทะเบียน DPARK” พร้อมทั้งระบบคิดเงินในลานจอดรถ ที่เป็นระบบหลักของ ไม้กั้นรถอัตโนมัติของเรา

ลำดับในการให้บริการจะกล่าวได้ดังนี้

 1. เมื่อรถจอด และกดปุ่มรับบัตร จะมีการพิมพ์กระดาษ จะมีหลักการทำงานดังนี้
  1. เครื่องจะบันทึกเวลาในการกดรับกระดาษ
  2. เครื่องจะทำการถ่ายรูปป้ายทะเบียน
  3. เครื่องจะมีการอ่านป้ายทะเบียน 4 ตัวหลัก ในความแม่นยำที่มากกว่า80% *บนข้อจำกัดบางประการ
  4. กระดาษจะถูกพิมพ์ในส่วนของเวลา ที่เข้าจอด เลขทะเบียนรถ และภาพป้ายทะเบียนรถ
  5. ในกรณีที่ระบบอ่านป้ายทะเบียนผิดพลาดจะมีในส่วนของภาพป้ายทะเบียนยืนยันความถูกต้องของรถ จึงเพิ่มความปลอดภัยกรณีรถถูกโจรกรรม
 2. เมื่อได้รับกระดาษแล้ว หากไม่มีการดึงออก ไม้กั้นรถอัตโนมัติจะไม่ถูกเปิดออก
 3. ผู้ที่มีบัตรสมาชิกรายเดือน สามารถทาบบัตรเพื่อเข้าลานจอดรถได้ทันที ไม่ต้องกดรับบัตร
 4. หากมีบัตรอยู่ในฐานข้อมูลไม้กั้นรถจะเปิดออก พร้อมบันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการของเจ้าของบัตร ที่ทางบริษัท มีข้อมูล พร้อมเลขทะเบียนอยู่ในฐา่นข้อมูล
 5. ในขาออก เนื่องจากมีระบบ ลดราคาค่าจอดเมื่อมีการกระทับตรา จึงมีระบบเฉพาะในการคำนวนค่าจอด ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของทางอาคาร

ทางเข้า ออก อาคาร เล้าเป้งง้วน 1 มุมมองทางเข้าอาคาร

ป้ายบริเวณทางเข้า เพื่อแยกการใช้งานในช่องให้บริการ และสำหรับท่านที่ยังไม่เห็นภาพ ทางเรามีคลิปสั้นๆ ที่แสดงการใช้งานระบบของทางเล้าเป้งง้วนด้านล่าง

คลิปตัวอย่างระบบเครื่องออกบัตร อาคาร เล้าเป้งง้วน 1