หอการค้าไทย-จีน

หอการค้าไทย-จีน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญ และ มีความประวัติอย่างยาวนาน โดย เดิมคือหอการค้าชิโน-สยาม เพราะในยุคเริ่มแรกประเทศไทยยังใช้ชื่อเรียกว่า “สยาม” ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2453 ตรงกับช่วงสมัยราชวงศ์ชิง ในครั้งนั้นหอการค้านี้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย ผู้ก่อตั้งเป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน ได้แก่ นายเกา เสวียซิว ซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีข้าว นายเฉิน ลุนขุย แห่งบริษัทหงลี่หัง นายอู่ จั่วหนาน นักธุรกิจผู้กว้างขวางและนายอู่ อีผิง “กับปิตัน” ผู้มีชื่อเสียงชาวสิงคโปร์

ในการดำรงอยู่ของหอการค้าไทย-จีน มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

วัตถุประสงค์ของหอการค้าไทย-จีน

(1) ส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมภายในประเทศและกับต่างประเทศ
(2) สนับสนุนสมาชิกเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และอุตสาหกรรมภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย ว่าด้วยหอการค้า
(3) ประสานงานระหว่างสมาชิกกับองค์การอื่น ๆ หรือ กับองค์การค้าอื่น ๆ
(4) รวบรวมความรู้ข่าวสาร และสถิติเกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการศึกษา และเผยแพร่ในวงการค้า
(5) วินิจฉัยและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เกี่ยวกับการค้าระหว่างสมาชิกด้วยกัน และถ้าคู่พิพาทสมัครใจยินยอม ก็จะได้เป็นผู้ชี้ขาดให้ด้วย
(6) ช่วยเหลือหรือประกอบการกุศลสาธารณประโยชน์
(7) จัดตั้งและดำเนินการสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจ และดำเนินการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมาย บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าฯ
(8) หอการค้านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

(ข้อมูลจาก : http://www.thaicc.org/)

ระบบลานจอดรถ (Carpark) แบบ คิดเงิน ของ DPARKหอการค้าไทย-จีน บริเวณป้อมทาบบัตตร และไม้กั้นอัตโนมัติ

ทางเข้าหอการค้าไทย-จีน เป็นทาบใช้งานแบบระบบคิดเงิน โดยแบ่งเป็นทั้งแบบผู้เข้าชม กับ สมาชิกผู้เข้าออกเป็นประจำ และยังเป็นการบันทึกการเข้าออกอีกด้วย  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการของลานจอดรถ

การเดินท่อร้อยสายของหน้างาน หอการค้าไทย-จีน

การเดินสายไฟ เป็นการเดินสายแบบร้อยท่อ เพื่อเพิ่มความสวยงาม และ ความเป็นระเบียบ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยลดการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้งาน การร้อยท่อสายไฟ ของอุปกรณ์ DPARK ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แขนกั้นรถอัตโนมัติ กับระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เป็นการลดปัญหาการขาดและเสียหายของอุปกรณ์

หอการค้าไทย-จีน บริเวณป้อมทาบบัตตร และไม้กั้นอัตโนมัติ

THAI CC TOWER บริเวณป้อมทาบบัตร และไม้กั้นอัตโนมัติ
THAI CC TOWER บริเวณป้อมทาบบัตร และไม้กั้นอัตโนมัติ THAI CC TOWER บริเวณป้อมทาบบัตร และไม้กั้นอัตโนมัติ

หอการค้าไทย-จีน บริเวณป้อมทาบบัตร และไม้กั้นอัตโนมัติ  สำหรับแขนกั้นรถอัตโนมัติ ไม้ของแขนกั้นรถมีขนาด 3 เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของทางผู้ใช้งาน

และในโอกาสนี้ทาง DPARK และ บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ต้องขอขอบพระคุณการเลือกใช้บริการเราจากทาง THAI CC TOWER มาในที่นี้ด้วยค่ะ