หมู่บ้านโพธิ์วิลล์ ได้เลือกไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติแบบทาบบัตรระยะใกล้ ( Short Range ) แบรนด์ DPARK ที่บริเวณทางเข้า – ออกหมู่บ้าน ซึ่งทางหมู่บ้านนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140

รายละเอียดของ ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range Barrier Gate ) ติดตั้งที่ หมู่บ้านโพธิ์วิลล์ จ. ฉะเชิงเทรา

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ ระยะใกล้ แบรนด์ DPARK ของเรา เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ทั้งอุปกรณ์และระบบการทำงาน ซึ่งระบบทาบบัตรระยะใกล้นี้ จะใช้วิธีสั่งการการเปิดแขนกั้นรถจากการแตะ หรือทาบบัตร กับเครื่องอ่านบัตรนั่นเอง ในระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ของเรานี้ มีอุปกรณ์ที่อยู่ในชุดอยู่หลายตัว เพื่อการใช้งานได้อย่างดี ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ชุดระบบ แขนกั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range Barrier Gate ) ประกอบด้วย

  • ไม้กั้นรถ Boom 2 ทางเข้า – ออก
  • Sensor กันไม้ตกใส่รถทั้ง Loop Detector และ Photo Sensor
  • Remote ควบคุมไม้กั้นรถ
  • Switch Controller สำหรับติดป้อมยาม ( หากต้องการป้อมยามด้วย จะต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า )
  • เครื่องทาบบัตรระยะใกล้ จำนวน 2 ตัว บริเวณทางเข้า – ออก
  • บัตร RFID ระยะใกล้ 100 ใบ ( ไม่พิมพ์บัตร )

สามารถดูข้อมูลระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ >> ระบบไม้กั้นรถยนต์

ภาพการติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ ( Short Range ) ที่ บ้านโพธิ์วิลล์ จ. ฉะเชิงเทรา

ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ

เครื่องทาบบัตร

Loop Detecter

ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

วิดีโอทดสอบ ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ ( Short Range ) ที่หมู่บ้านโพธิ์วิลล์ จ. ฉะเชิงเทรา