วัดพิชัยญาติ หรือชื่อเต็มว่า วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ได้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ พร้อมระบบออกบัตรอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ที่บริเวณทางเข้า – ออกของวัดด้วย โดยวัดพิชยญาติการามวรวิหารนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ 32 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600

รายละเอียดของระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ที่ติดตั้งที่ วัดพิชัยญาติ ( วัดพิชยญาติการามวรวิหาร )

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ เป็นระบบที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการบริหารลานจอดรถ ซึ่งก็มีหลากหลายระบบให้ใช้ เช่น ระบบระยะใกล้ ใช้งานโดยการทาบหรือแตะบัตร , ระบบระยะไกล ใช้งานรูปแบบเดียวกับระบบ Easy Pass บนการทางพิเศษ เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่วัดพิชัยญาติเลือกติดตั้งมีดังต่อไปนี้

ชุดระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติที่วัดพิชยญาติการามวรวิหารประกอบด้วย

 • ไม้กั้นรถ Boom 2 ทางเข้า – ออก
 • Sensor กันไม้ตกใส่รถทั้ง Loop Detector และ Photo Sensor
 • Remote ควบคุมไม้กั้นรถ
 • Switch Controller สำหรับติดป้อมยาม
 • ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ (Auto Feeder)

สามารถดูข้อมูลระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ >> ระบบไม้กั้นรถยนต์

คุณสมบัติของตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ( Auto Feeder )

 • สามารถพูดไทยได้  มีเสียงตอบรับ ต้อนรับ  และเสียงแจ้งเมื่อมีความผิดปกติของตัวตู้
 • รองรับการปรับแต่งได้ ตามความต้องการของลูกค้า
 • ตัวตู้เป็นวัสดุนำเข้า ไม่ใช่การผลิตในประเทศ
 • ตัวเครื่องแจกบัตรอัตโนมัติ มีการป้องกันน้ำได้บางส่วน หากมีหลังคาให้ จะสามารถใช้งานกลางแจ้งได้
 • เมื่อหากเกิดปัญหากับ ระบบ network ระบบยังคงทำงานต่อเนื่องจากเครื่องออกบัตรอัตโนมัติมีการ Synchronize กับข้อมูลมาจาก server
 • เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติรองรับการทาบบัตร ทั้งบัตรสมาชิก Member และสามารถแจกบัตรให้กับบัตรผู้มาติดต่อ  Visitor ได้
 • เครื่องออกบัตรอัตโนมัติใส่บัตรได้ไม่ต่ำกว่า  200 ใบ โดยสามารถสามารถสั่งเพิ่มจำนวนบัตรได้
 • ตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ มาพร้อมกับความสามารถในการออกบตรอบบเครื่องพิมพ์ร้อน และพิมพ์รูปได้
 • เครื่องแจกบัตรอัตโนมัติแสดงโฆษณา ข้อความต่างๆ บน display ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

ภาพการติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ ที่ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ระบบบริหารลานจอดรถ

ระบบไม้กั้นรถ ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

ไม้กั้นรถยนต์

ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ Auto Feeder

ระบบบริหารลานจอดรถ

แขนกั้นรถอัตโนมัติ Barrier Gate

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ

ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ

แขนกั้นรถอัตโนมัติ