มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ไว้วางใจให้ราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ แบรนด์ DPARK ที่บริเวณลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหลวง อ. รังสิต จ. ปทุมธานี 12121

รายละเอียดของ ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range ) ที่ติดตั้งที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ หรือ ระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ ของ DPARK นั้น มีหลากหลายระบบตามความเมาะสมของพื้นที่หน้างาน ทั้งระบบบลูทูธ , ระบบระยะไกล , ระบบเบสิค หรือจะเป็นไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ ( Short Range ) แบบที่ทางมหาวิทยาลัยติดตั้งใช้งาน
โดยระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติไกลนั้น จะเป็นระบบที่ใช้การทาบบัตร หรือ แตะบัตร หรือ ยื่นบัตรให้อยู่ในระยะที่เครื่องอ่านสามารถอ่านได้ ในการควบคุมการเปิด – ปิดของ ไม้กั้นรถยนต์ นั่นเอง ทั้งนี้ในตัวระบบก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายอย่าง เพื่อให้การทำงานของระบบแขนกั้นรถยนต์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของชุดระบบไม้กั้นรถระยะใกล้จะอยู่ด้านล่างนี้

ชุดระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range Barrier Gate ) ประกอบด้วย

  • ไม้กั้นรถ Boom 2 ทางเข้า – ออก
  • Sensor กันไม้ตกใส่รถทั้ง Loop Detector และ Photo Sensor
  • Remote ควบคุมไม้กั้นรถ
  • Switch Controller สำหรับติดป้อมยาม
  • เครื่องทาบบัตรระยะใกล้ จำนวน 2 ตัว บริเวณทางเข้า – ออก
  • บัตร RFID ระยะใกล้ 100 ใบ ( ไม่พิมพ์บัตร )

สามารถดูข้อมูลระบบแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ >> ระบบไม้กั้นรถยนต์

ภาพการติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ ( Short Range ) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

แขนกั้นรถยนต์

 

ไม้กั้นรถยนต์

 

ระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ Short Range

 

ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ