ปตท.ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนน2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด จังหวัดขอนแก่น บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ
พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ ปตท. ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) นั้นมีมากกว่าเพียงแค่การสร้างผลงานและผลกำไร เฉกเช่น องค์กรธุรกิจทั่วไป หากแต่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ด้วยเราต้องทำหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งในการแสวงหา ผลิต คิดค้นจำหน่าย พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนใจให้คนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้พลังงานและรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้อย่างมีดุลยภาพ เพื่อโลกในวันนี้และโลกในอนาคต  เพราะเราเชื่อว่า เมื่อเรามีความมั่นคงทางพลังงานได้อย่างยั่งยืน ก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน ในฐานะองค์กรพลังงานของชาติ เราจึงต้องสร้างรายได้ของแผ่นดินให้มากขึ้น พอๆ กับการสร้างรอยยิ้มให้แก่คนในสังคมไทย ให้ได้อยู่ดีมีสุขบนโลกที่สวยงามนี้อย่างยั่งยืน

แขนกั้นอัตโนมัติแบบ BASIC

มีตัวรูปลักษณ์มีความเรียบง่าย ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับหน้างานที่ไม่มีการใช้บริการถี่ หรือใช้เฉพาะบางช่วงเวลา ซึ่งส่วนใหญ่แขนกั้นรถอัตโนมัติ มักจะถูกติดตั้งกลางแจ้งทั้งหมู่บ้าน อาคาร ที่พักอาศัย ศูนย์ราชการต่างๆ จะเห็นได้ว่า แขนกั้นรถอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้กลางแจ้งได้ ทั้งทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน การเปิด-ปิดตอบสนองได้ทันที

จุดเด่นแขนกั้นอัตโนมัติแบบ BASIC

แขนกั้นอัตโนมัติแบบ BASIC มีตัวรูปลักษณ์มีความเรียบง่าย ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับหน้างานที่ไม่มีการใช้บริการถี่ หรือใช้เฉพาะบางช่วงเวลา ซึ่งส่วนใหญ่แขนกั้นรถอัตโนมัติ มักจะถูกติดตั้งกลางแจ้งทั้งหมู่บ้าน อาคาร ที่พักอาศัย ศูนย์ราชการต่างๆ จะเห็นได้ว่า แขนกั้นรถอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้กลางแจ้งได้ ทั้งทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน การเปิด-ปิดตอบสนองได้ทันที และที่สำคัญหากเกิดไฟฟ้าดับไม้กระดกสามารถปลดล็อค เพื่อยกแขนกั้นด้วยมือเดียว ขึ้น-ลงได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งมีพัดลมระบายอากาศป้องกันมอเตอร์ไหม้จาก ความร้อนสูงที่จะเกิดขึ้น จึงทำให้ ไม้กั้นรถยนต์ ของDpark มีความสามารถใช้งานมากกว่า5ปี หรือ 3ล้านครั้ง และเมื่อไฟฟ้ามาสามารถทำงานต่อได้โดยไม่ต้องตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติม

ภาพงานการติดตั้งไม้กั้นรถอัตโนมัติ BASIC ณ ปตท.ขอนแก่น

ไม้กั้นรถอัตโนมัติBASIC ไม้กั้นรถอัตโนมัติBASIC ไม้กั้นรถอัตโนมัติBASIC ไม้กั้นรถอัตโนมัติBASIC ไม้กั้นรถอัตโนมัติBASIC