บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 58 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 ด้วยปรัชญาและความมุ่งมั่นที่ต้องการให้ผู้บริโภค ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับสากลพร้อมกับรสชาติที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผล เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม และที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างของบริษัทได้คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปอีกหลายประเทศทั่วโลกมายาวนานเกือบ 20 ปี

บริาษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าดำเนินการ ติดตั้งแขนกั้นรถอัตโนมัติ Dpark  แบบเปิดปิดเร็ว (high speed barrier gate) รุ่น CPG81-H ในระบบลานจอดรถหัวอ่านระยะไกล (Long Range) ติดตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก ของบริษัท จำนวน 1 จุด

 แขนกั้นรถยนต์ แบบเปิด-ปิดเร็ว  รุ่น CPG81-H

เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง สามารถเปิด-ปิดได้อย่างรวดเร็ว  สามารถเปิดปิดได้รวดเร็วถึง 0.9 วินาทีต่อครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแขนกั้นเอง ว่าจะมีความยาวมากน้อยขนาดไหน ถ้าในส่วนของไม้ที่มีความยาว 6 เมตรเป็นขนาดไม้ที่ยาวที่สุดสำหรับการรองรับการทำงาน แขนกั้นรถยนต์ในรุ่นนี้ สามารถเปิดปิดไม้ได้ด้วยความเร็ว เพียง 1.2 วินาทีเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าแขนกั้นในรุ่นมาตรฐานแล้ว เป็นแขนกั้นที่ความสามารถที่ดีกว่าอย่างเห็นอย่างชัดเจน

หลักการทำงานของระบบลานจอดรถหัวอ่านระยะไกล (Long Range)

การทำงานของระบบลานจอด แบบหัวอ่านระยะไกล สามารถอธิบายได้ว่า เริ่มจากการอ่านการ์ด หรือ Sticker RFID ของหัวอ่านระยะไกล RFID Long Range ของเรา เมื่ออ่านแล้วสามารถสั่งให้ถ่ายป้ายทะเบียน ( อุปกรณ์เสริม) หรืออาจจะบันทึกภาพด้วยกล้องระยะเวลาสั้นๆ เพื่อบันทึกความเคลื่อนไหว (อุปกรณ์เสริม) และไม้กั้นรถข้างที่อ่านการ์ด หรือ Sticker ได้ก็จะเปิด โดยในชุดจะมีไม้กั้นรถอัตโนมัติให้ 2 ฝั่ง และไม้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์กันตกของแขนกั้นรถอัตโนมัติแล้วเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีรีโมทเปิด-ปิดไม้กั้นรถอัตโนมัติมาในชุดอีกด้วย

ผลงานการติดตั้งแขนกั้นรถแบบเปิด-ปิดเร็ว  ระบบหัวอ่านระยะไกล@บริษัท ฟู้ดสตาร์

ดีโด้146380

ดีโด้15726 ดีโด้146377 ดีโด้146382 ดีโด้146383 ดีโด้146389 ดีโด้146390