บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นผู้นำของโลกทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับข้าว ข้าวตราฉัตรได้ดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยยุทธศาสตร์ บูรณาการข้าวแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนไปถึงการบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ เราปฏิบัติและปลูกฝังแนวคิดการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและความยั่งยืนธุรกิจในการทำงานทุกวันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ รุ่นมาตรฐาน Dpark

    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบการเข้า-ออกของอาคาร ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ รุ่นมาตรฐาน ของแบรนด์ Dpark นั้นสามารถต่อเชื่อมร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ เช่น ระบบเครื่องอ่านบัตรระยะไกล (Long Range Reader), ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control Barrier), ระบบควบคุมการคิดเงินค่าจอดรถระบบCarpark(แขนกั้นรถ), ,ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV.) เป็นต้น  เพื่อรองรับกับการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  และด้วยระบบไม้กั้นรถ Dpark    ทั้งนี้ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ รุ่นมาตรฐาน Dpark ยังสามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลไร้สายได้อีกด้วย ซึ่งแขนกั้นรถของเรามีความยาวสูงสุดถึง 6 เมตร ทำให้สามารถทำได้มากกว่าแขนกั้นรถทั่วไป

ผลงานการติดตั้งแขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ@ข้าว ซี.พี. จำกัด

ซีพีค้าข้าว12284

ซีพีค้าข้าว12281 ซีพีค้าข้าว12291

ซีพีค้าข้าว12290

ซีพีค้าข้าว12286

ซีพีค้าข้าว12287