063-464-6825 (คุณแพท) / 088-8640000 (คุณเอ) / LineID : @Dpark Sales@dollysolutions.com

ระบบสำหรับบริหารลานจอดรถ คือ ระบบควบคุมสถานที่จอดรถหรือ การควบคุมปิดกั้นเส้นทาง โดยส่วนมากนิยมใช้ Barrier Gate แขนกั้นรถยนต์ หรือ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ และใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน โดยนิยมทำเป็นระบบคิดเงินค่าผ่านทางหรือค่าให้บริการการจอดรถ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปยังลานจอดรถสามารถจำแนกได้เป็นสมาชิกแบบประจำ (Member) ซึ่งสามารถแยกย่อยได้หลายกลุ่มไม่จำกัด และกลุ่มผู้ใช้งานชั่วคราว (Visitor) ซึ่ง โปรแกรมบริหารลานจอดรถ มีความสามารถในการคำนวณเงื่อนไขการให้บริการและค่าบริการได้โดยไม่จำกัดเงื่อนไขซึ่งเป็นไปตามหลักการพัฒนาโปรแกรม (Software)

 

คุณสมบัติโปรแกรม Hardware ของ ระบบสำหรับบริหารลานจอดรถ

 • พัฒนาโดย Visual Studio 2005 รองรับ Visual Studio 2008
 • รองรับ OS XP ขึ้นไป ทำงานได้ดีบน Windows Vista/Windows 7 (.Net Framework 2.0)
 • รองรับฐานข้อมูล SQL 2008 Express Edition ( Free Database), SQL Server 2008 Enterprise
 • รองรับการทำงานแบบ Server/Client ไม่จำกัดจำนวน
 • รองรับการพัฒนาโปรแกรมสู่ Web Applications
 • รองรับอุปกรณ์ แขนกั้น Barrier Gate (Embeded Controller)
 • รองรับอุปกรณ์ Camera CCTV & Digital , IP Camera ได้สูงสุด 8 กล้องต่อเลนส์
 • รองรับอุปกรณ์ Proximity, RFID, iClass, Mifare, E-Stamp
 • รองรับอุปกรณ์ Finger Print (With SDKs), Barcode Reader
 • รองรับอุปกรณ์แสดงผลกลางแจ้งขนาดใหญ่ (LED Display Board)
 • รองรับอุปกรณ์ ชิ้นชักเก็บเงิน, เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ Slip
 • รองรับเครื่องออกบัตรอัตโนมัติ (Automatic Card Issue)
 • รองรับเครื่องรับบัตรอัตดนมัติ (Automatic Card Collector)
 • รับการรับน้ำหนักรถทางเครื่องชั่งน้ำหนัก (Weight Bridge Platform)

Hardware และSoftware ระบบบริหารลานจอดรถ แขนกั้นรถยนต์

คุณสมบัติโปรแกรม Software ของ ระบบสำหรับบริหารลานจอดรถ

 • รองรับระบบสมาชิกแบบเสียค่าบริการ (Member, VIP)
 • รองรับการใช้บริการแบบ บุคคลทั่วไป (Visitor)
 • สามารถสั่งเปิด-ปิด ไม้กั้นจากระยะไกลได้ในกรณีฉุกเฉิน Remote Open
 • กำหนดตำแหน่งจุดจอดรถของสมาชิกได้
 • กำหนดทะเบียนรถของสมาชิกที่สามารถเข้าจอดได้
 • สามารถโอนสิทธิ์การจอดของสมาชิกให้กับคนที่ต้องการได้
 • รองรับระบบสมาชิกแบบรายเที่ยว, Daily, Monthly, Yearly , Time (ครั้ง)
 • รองรับบัตสมาชิกแบบเติมเงิน
 • กำหนด Time profile ของสมาชิกแยกอิสระ (Activate Date, Deactivate Date)
 • กำหนดปฎิทินวันหยุด, ปฏิทินส่วนลด, ปฏิทิน Access Control
 • ตรวจสอบจำนวนเข้ามาใช้บริการของรถยนต์
 • ตรวจสอบจำนวนจุดจอดเหลือบริการของลานจอด
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
 • ระบุสถานที่จอดรถของแต่ละป้ายทะเบียน
 • รองรับระบบตราประทับ, บัตรคูปองส่วนลด
 • รองรับระบบ E-Stamp
 • เก็บวันเวลาที่เข้ามาใช้บริการ
 • เก็บภาพผู้ขับรถยนต์,ทะเบียนรถยนต์ ทั้งเข้าและออก
 • เก็บมูลค่ารายรับค่าจอดแต่ละครั้ง
 • เก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่ป้อม ชื่อป้อม
 • เตือนการเปิดแขนกั้นค้าง
 • เตือนรถเข้า-ออกตามกัน (Following alarm)
 • เตือนการโจรกรรมรถยนต์หรือเกิดเหตุการณ์ทาง SMS,E-Mail
 • เตือนการหมดอายุสมาชิก
 • เตือนทะเบียน หรือสมาชิกที่อยู่ในรายการ Black Lists
 • เตือนการใช้บริการไม่ตรงช่วงเวลาที่สมัครใช้บริการ
 • เตือนบัตรใกล้หมดอายุในรูปแบบเสียงพูด และข้อความทาง LED Display
 • ระบบตรวจสอบตรวจสอบ
 • การเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่หรือออกจากการใช้บริการแล้ว
 • กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรมและสิทธิการทำงานในโปรแกรมได้
 • เก็บบันทึกการใช้งานของผู้ใช้งานโปรแกรมไว้ทั้งหมดเพื่องานต่อการตรวจสอบ (Log)
 • รายงานมากกว่า 20 รายงาน
 • รายงานรายรับประจำวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ
 • รายงานการเข้าออกรถยนต์รายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ
 • รายงานการเข้าใช้บริการของสมาชิกรายวัน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการในรูปแบบ ข้อมูล และการฟ
 • รายงานบัตรสูญหาย
 • รายงานภาพของผู้ใช้งานตามป้ายทะเบียน หรือตามช่วงเวลา
 • รายงานการเปิดประตูโดยไม่มีรายได้

Hardware และSoftware ระบบบริหารลานจอดรถ แขนกั้นรถยนต์