063-464-6825 (คุณแพท) / 088-8640000 (คุณเอ) / LineID : @Dpark Sales@dollysolutions.com

ลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) เป็นอุปกรณ์สำหรับกัน แขนกั้นรถยนต์ หล่นใส่รถ ซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์ตัวนี้นั้นทำงานร่วมกับไม้กั้น โดย การติดตั้งลูปดีเทคเตอร์ (Loop Detector) จะถูกฝั่งลงไปในพื้นถนนเพียงเล็กน้อยประตู 3 -5 เซนติเมตร และติดตั้งไว้ในบริเวณใกล้กับตัวแขนกั้นรถยนต์นั่นเอง หรือ อาจจะติดตั้ง 1 วง, 2 วง หรือ 3 วง ไว้ตามตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น การติดตั้ง 2 วง ไว้หน้าและหลังไม้กั้นตามระยะที่เหมาะสม เพื่อรับรู้ว่ารถยนต์มาอยู่หน้าไม้กั้นแล้ว และเคลื่อนตัวพ้นจากไม้กั้นแล้ว ซึ่งการทำงานของ Loop Detector นั้น จะเป็นหลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้า โดยเมื่อรถอยู่บนตัวลูป กระแสไฟจากโลหะของรถนั้น ถ่ายทอดลงสู่สายลูปทำให้สายลูปรับรู้ได้ว่ายังมีรถอยู่ในบริเวณนั้นๆ และไม่สั่งปิดไม้ลงนั่นเอง

Loop-Detector5

ลักษณะ การติดตั้งลูปดีเทคเตอร์

 • ทางทีมจะติดตั้งจะมีการกรีดพื่นเป็นรูป 4 เหลี่ยมเพื่อฝังลวดทองแดงโดยจะขดทับกัน(ยึ่งมากยึ่่งช่วยในการตรวจมากขั้น)
 • จะนำขดลวดที่ขดทับกันมาต่อที่อุปกรณ์ตัวนี้ Loop Detector

loop

ข้อกำหนดก่อนลงมือทำ

 • ความยาวสายทั้งหมดไม่เกิน 100m.
 • สายที่ใช้ควรเป็น double layer waterproff
 • ช่วงสายที่ต่อเข้าแขนกั้นควรตีเกลียวอย่างน้อย 20เกลียวต่อความยาว 1m.
 •  ห่างจากขอบฟุตบาธด้านที่ติดตั้งแขนกั้น ประมาณ 30 cm.
 • ควรลบมุมทุกมุมประมาณ45องศา ที่ระยะประมาณ 30 cm.
 •  ระยะห่างระหว่างด้านยาว ประมาณ 1m.
 •  ระยะห่างด้านกว้างตามความกว้างของถนน เช่น 2 / 3 / 4 m.
 • ระยะห่างระหว่างLoop แต่ละLoop
 • ขนาดร่องที่ตัดควรลึกประมาณ 3-5 cm. กว้างประมาณ 4 mm.

หลักการทำงาน คือ จะมีสนามแม่เหล็กอ่อนพอสมควร บริเวณรอบๆ ขดลวด เมื่อมีรถยนต์ผ่านมาเหนือขดลวดของลูปดีเทคเตอร์ วงจรอิเลคโทรนิกส์ จะรู้ทันทีว่ามีรถยนต์ หรือจักรยานยนต์มา โดยมันจะส่่งไม่ให้ไม้กั้นลงมาแต่ให้ยกขึ้นไปยังตำแหน่งสูงสุด จนเมื่อรถยนต์ผ่านขดลวดของลูปฯ ไปแล้ว วงจรอิเล็คโทรนิคส์ จะหน่วงเวลา 3 – 6 วินาทีแล้วจึงให้ไม้ลงมาปิดกั้นรถยนต์ ไม่ให้ฝาน และเริ่มรอบการทำงานใหม่ ขดลวดลูป อาจจะมี 2 ชุด โดยตัดชุดหน่วงเวลาชุดที่ 1 ออก ติดตั้งชุดที่ 2 หลังตำแหน่งไม้กั้น ไม้กั้นจะยกลงทันที ที่รถยนต์วิ่งผ่านขดลวดของลูปชุดที่ 2

Loop-Detector4

ขั้นตอนการติดตั้ง

 •  ร่างเส้นรอบรูปที่ต้องการบนถนนด้วยสีสเปรย์
 •  ตัดคอนกรีตตามเส้นร่างให้มีความลึกประมาณ3-5 cm. ควรมีความลึกที่สมำเสมอตลอดแนว
 •  ทำความสะอาดร่องที่ตัดด้วยเครื่องฉีดน้ำหรือเครื่องเป่าลม
 •  รอจนร่องที่ทำความสะอาดแห้งจึงนำสายวางลงไป  ควรวางให้แนบกับท้องร่องเสมอเพื่อให้สายเดินเป็นระนาบเดียวกัน  วนสายตามจำนวนรอบที่ออกแบบไว้
 •  ใช้แผ่นตัดหรือแผ่นที่ไม่คมกดทับสายให้แนบสนิท
 •  ตีเกลียวปลายสายก่อนเข้าต่อกับอุปกรณ์แขนกั้น
 • .นำวัสดุยาแนวที่เตรียมไว้อุดลงไปในร่องที่วางสายแล้วเสร็จ