แขนกั้นรถยนต์ แบบเปิดปิดเร็ว (high speed barrier gate) รุ่น CPG82-H

แขนกั้นรถยนต์ แบบเปิดปิดเร็ว (high speed barrier gate) รุ่น CPG81-H
แขนกั้นรถยนต์ แบบเปิด-ปิดเร็ว (high speed barrier gate) รุ่น CPG81-H เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง สามารถเปิด-ปิดได้อย่างรวดเร็ว  สามารถเปิดปิดได้รวดเร็วถึง 0.9 วินาทีต่อครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแขนกั้นเอง ว่าจะมีความยาวมากน้อยขนาดไหน ถ้าในส่วนของไม้ที่มีความยาว 6 เมตรเป็นขนาดไม้ที่ยาวที่สุดสำหรับการรองรับการทำงาน แขนกั้นรถยนต์ในรุ่นนี้ สามารถเปิดปิดไม้ได้ด้วยความเร็ว เพียง 1.2 วินาทีเท่านั้น เมื่อเปรียบเที่ยบกับสินค้าแขนกั้นในรุ่นมาตรฐานแล้ว เป็นแขนกั้นที่ความสามารถที่ดีกว่าอย่างเห็นอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม สำหรับลานจอดรถที่รถเข้าออกเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของไม้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และระบายรถเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งในรุ่นนี้ถ้าหากเปรียบเทียบราคา และความสามารถแล้วเป็นสิ้นค้าที่มีราคาต่ำมาก แต่ความสามารถสูงคุ้มค่ากับการใช้งาน สำหรับความสามารถของสิ้นค้าชนิดนี้มีความคงทนของตัวมอเตอร์เป็นพิเศษ โดยตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ที่ผลิตในประเทศเยอรมัน ทำให้คุณภาพสูงเป็นพิเศษ

แขนกั้นรถยนต์ แบบเปิดปิดเร็ว รายละเอียดสินค้า รุ่น CPG82-H

สำหรับสินค้ารุ้นนี้เป็นสินค้าแขนกั้นรถยนต์  หรือแขนกั้นจราจรใช้ได้ทั้งบนท้องถนน และในลานจอดรถ (High speed parking barrier /traffic barrier) เป็นเทคโนโลยีคุณภาพสูง มอเตอร์จากประเทศเยอรมัน โดยสามารถแบ่งข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 • ขนาดของตัวเครื่องแขนกั้น : ยาว 350 มิลลิเมตร กว้าง 300 มิลลิเมตร สูง 1000 มิลลิเมตร
 • น้ำหนักรวม : 60 กิโลกรัม
 • ความเร็วรอบของมอเตอร์ : มีสามระดับคือ 30 รอบต่อนาที, 20 รอบต่อนาที, 15 รอบต่อนาที
 • คุณสมบัติของมอร์เตอร์สำหรับยกไม้กั้นขึ้นลงเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมัน
 • ความเร็วของการขึ้นลงของแขนกั้นรถยนต์ แบบเปิดปิดเร็ว แบ่งได้ตามความยาวของไม้
  • 0.9 วินาที (สำหรับบูมหรือตัวไม้กั้นความสูงสุด 2.5 เมตร)
  • 1.2 วินาที (สำหรับบูมหรือตัวไม้กั้นความสูงสุด 3.5 เมตร)
  • 1.4 วินาที (สำหรับบูมหรือตัวไม้กั้นความสูงสุด 4 เมตร)
  • 1.8 วินาที (สำหรับบูมหรือตัวไม้กั้นความสูงสุด 4 เมตร)
  • 3.2 วินาที (สำหรับบูมหรือตัวไม้กั้นความสูงสุด 6 เมตร)
 • อัตราของแรงบิด(ทอร์ก) : 12 นิวตัน-เมตร, 18 นิวตัน-เมตร, 24 นิวตัน-เมตร
 • อายุการใช้งานในการยกขึ้นลงของไม้ : มากกว่า 5,000,000 ครั้ง
 • สามารถใช้ตัวบูม หรือตัวไม้ก้นได้หลากหลายประเภท เช่น แบบพับได้ แบบมีรั้วกั้น