065-234-0660 (คุณแพท) / 088-8640000 (คุณน้อง) / LineID : @Dpark Sales@dollysolutions.com

OCR ระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

การรู้จำอักขระด้วยแสง (อังกฤษ: optical character recognition) หรือมักเรียกอย่างย่อว่า โอซีอาร์ (อังกฤษ: OCR) คือ กระบวนการทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแปลภาพของข้อความจากการเขียนหรือจากการพิมพ์ ไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การจับภาพอาจทำโดยเครื่องสแกนเนอร์ กล้องดิจิทัล

โอซีอาร์ เป็นสาขาวิจัยในการรู้จำแบบ, ปัญญาประดิษฐ์, และคอมพิวเตอร์วิทัศน์ แม้การวิจัยเชิงวิชาการในสาขายังคงดำเนินอยู่ แต่จุดเน้นในสาขาโอซีอาร์ได้เปลี่ยนไปสู่การสร้างระบบที่ใช้ได้จริง จากเทคนิคที่พิสูจน์แล้ว การจำอักขระด้วยแสง (การใช้เทคนิคทางแสง เช่น กระจกและเลนส์) การรู้จำอักขระทางดิจิทัล (การใช้เทคนิคทางดิจิทัล เช่น สแกนเนอร์และอัลกอริธึมคอมพิวเตอร์) เดิมเคยเป็นสาขาที่แยกจากกัน แต่เนื่องจากเหลือการใช้งานน้อยมาก ที่ใช้เฉพาะเทคนิคทางแสง คำว่า โอซีอาร์ ในปัจจุบันจึงกินความกว้างถึงการประมวลผลภาพทางดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ระบบในสมัยเริ่มแรกต้องการการฝึกฝน (สอนตัวอย่างที่รู้จักแล้วของแต่ละตัวอักษร) เพื่ออ่านฟร้อนท์หนึ่่ง  ปัจจุบันระบบ “อัจฉริยะ” ที่สามารถอ่านฟร้อนท์ส่วนใหญ่ได้แม่นยำสูง นั้นสามารถพบได้ทั่วไป บางระบบถึงกับสามารถคงรูปแบบการจัดหน้าเดิมไว้ได้เกือบหมด ซึ่งรวมถึงรูปภาพ การแบ่งคอลัมน์ และส่วนประกอบที่ไม่ใช่ข้อความอื่น ๆ

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/การรู้จำอักขระด้วยแสง

หลักการของ OCR – ระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน 

หลักการทำงานของกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน สามารถอธิบายได้อย่างสังเขป ดังนี้

OCR – ระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

จากภาพจะอธิบายการทำงานของระบบ ได้เป็นขั้นตอนดังนี้

 • รถที่เข้ารับบริการจอดรถหลังแขนกั้นรถอัตโนมัติ
 • เมื่อรถจอดสนิทแล้ว ระบบจะทำการอ่านเลขทะเบียน 4 ตัวหลัง* เนื่องจากเป็นระบบช่วยอ่าน จากการอ่านด้วยแสงตามหลักช่วยอ่าน ทำให้มีข้อยกเว้นแนบท้าย อันเนื่องมาจากของจำกัดบางประการ
 • เมื่อระบบอ่านตัวเลขได้แล้ว จะทำการส่งค่าไปที่โปรแกรมของท่าน โดยหากเป็นโปรแกรม DPARK ของทางบริษัท จะสามารถขึ้นค่าบริเวณ ช่องกรอกเลขทะเบียนได้ทันที
 • หากถูกต้องตามทะเบียนรถ สามารถทำตามระบบต่อได้ทันที
 • หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไข แล้วดำเนินระบบต่อตามต้องการ

ส่วนเลขทะเบียนที่ระบบอ่านได้ คือกรอบสีแดงตามตัวอย่างด้านล่าง

*ระบบสามารถอ่านได้แค่เพียงตัวเลขเท่านั้น (*ในรุ่นปัจจุบัน)

ส่วนที่ OCR อ่านได้ ของป้ายทะเบียน ด้วยระบบช่วยอ่านป้ายทะเบียน

ข้อจำกัดบางประการของ ระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน

ในรุ่นปัจจุบันระบบมีข้อจำกัดบางประการดังนี้

 • ความสามารถในการอ่าน มีความแม่นยำกว่า 70% โดยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ถูกต้อง และข้อยกเว้นจะสามารถอ่านทะเบียนได้อย่างถูกต้องกว่า 90% เลยทีเดียว
 • ไม่สามารถใช้งานกับรถบางประเภทได้ เช่น รถทะเบียนพิเศษ ต่าง ,รถที่มีการเสียหายของป้ายทะเบียน, รถที่มีการตกแต่งป้ายทะเบียน , รถที่มีการย้าย หรือป้ายทะเบียนอยู่ในจุดที่กล้องไม่สามารถอ่านได้
 • ระยะในการติดกล้อง เพื่อช่วยอ่านป้ายทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เพื่อความเสถียรในการอ่าน และประมวลผลข้อมูล
 • การอ่านข้อมูลใช้เวลา ต่ำกว่า 10 วินาที สามารถกระทำการอื่นๆระหว่างนั้นได้ เช่น รับบัตร แลกบัตรหรือ ชำระค่าจอด เป็นต้น
 • ในบางสถานที่ ที่มีความสว่างของแสง มากหรือน้อยกว่าปกติ จำเป็นต้องมีการปรับแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติม และหากมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จำเป็นต้องแจ้งให้มีการเข้าไปปรับแก้ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ

จุดเด่นของระบบกล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน OCR

 • ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เนื่องจากระบบส่วนใหญ่เป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องรับคำสั่ง
 • ลดปัญหาการเสียเวลาการกรอกป้ายทะเบียนในขาเข้า ช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าจอด
 • สามารถใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ เช่น ตู้ออกบัตรอัตโนมัติได้ และยังต่อพ่วงได้กับอุปกรณ์อีกมากมาย เช่น กล้องจับภาพผู้ขับขี่, กล้องถ่ายป้ายทะเบียน
 • สามารถใช้ร่วมกับตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าจอดรถยนต์ในขาออกได้
 • มีการใช้บาร์โค้ด เพื่อความสะดวกในการ ยิงบาร์โค้ด ลดเวลาในการกรอกตัวเลขบัตรในขาออกได้
 • สามารถใช้ได้กับบัตร Proximity, Mifare  และ ยังสามารถใช้เป็นกระดาษพิมพ์ร้อนได้ เพื่อป้องกันการเสียหายของบัตร หรือการเติมบัตรบ่อยๆ
 • มีระบบเสริม เพื่อยืนยันความถูกต้องของป้ายทะเบียนที่ เข้าออก ได้จากรูปที่พิมพ์ในกระดาษ (option เสริม) ในกรณีที่ไม่มีการใช้พนักงานแก้ไขตัวเลขป้ายทะเบียน

สถานที่เหมาะกับการติดตั้ง OCR – กล้องช่วยอ่านป้ายทะเบียน อัตโนมัติ

 • อาคารจอดรถ ใช้ร่วมกับระบบคิดเงิน ในลานจอดรถ เพื่อช่วยกรอกเลขทะเบียนในการออกบัตรจอดรถ หรือ สลิปจอดรถ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกในการให้บริการ
 • หมู่บ้านจัดสรร ใช้ในการอ่านป้ายทะเบียนเพื่อบันทึกร่วมกับระบบจัดการหมู่บ้าน (*ระบบเสริม) เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบผู้เข้าออก หรือ ค้นหาผู้เข้าออกด้วยการค้นตัวเลข เนื่องจากหากเป็นการบันทึกภาพทะเบียนเพียงอย่างเดียว อาจจะค้นหาได้ช้า กว่าการมีระบบช่วย
 • โรงแรม ใช้ในงานจอดรถ ลานจอดรถต่างๆ เพื่อบันทึกการเข้าออกในระบบ โดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่ที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก หากใช้ระบบช่วย จะทำให้การบันทึกข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
 • ห้างสรรพสินค้า สามารถใช้งานระบบร่วมกับระบบคิดเงินในลานจอดรถ  และยังใช้งาน E-stamp หรือระบบประทับตราเพื่อลดค่าจอดรถ หรือยกเลิกค่าจอดรถในรถที่มีการประทับตราอีกด้วย
 • โรงพยาบาล ใช้ในการบันทึกรถที่เข้าออกกันการหายของรถ
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารที่พักอาศัย
 • คอนโดมิเนียม
 • อพาร์ตเม้นท์
 • โรงงาน
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,สถานที่ราชการ ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าออก หรืออาจจะบันทึกเพื่อความปลอดภัยก็ได้