063-464-6825 (คุณแพท) / 088-8640000 (คุณเอ) / LineID : @Dpark Sales@dollysolutions.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติระยะใกล้ (Short Range)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ไว้วางใจให้ราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ระยะใกล้ แบรนด์ DPARK ที่บริเวณลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 18 ถ. พหลโยธิน ต. คลองหลวง อ. รังสิต จ. ปทุมธานี 12121 รายละเอียดของ...

โรงพยาบาลพญาไท2 ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะไกล & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

โรงพยาบาลพญาไท2 ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติแบบระยะไกล พร้อมติดตั้งเครื่องกดบัตรอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ด้วย ซึ่งโรงพยาบาลมีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดของระบบไม้กั้นรถระยะไกล...

Lumpini Place Rama III-Riverview ( ลุมพินีเพลส พระราม 3 – ริเวอร์วิว) ติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range )

Lumpini Place Rama III-Riverview ( ลุมพินีเพลส พระราม 3 - ริเวอร์วิว) ได้ไว้วางใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range ) ซึ่งลุมพินีเพลส เป็นคอนโดหรูที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวน และในโครงการพระรา 3 ได้เป็นโครงการใหม่จึงมีคนสนใจเป็นจำนวนมาก...

โรงแรมเดอะนราธิวาส ( The Narathiwas Hotel & Residence ) ติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range )

โรงแรมเดอะนราธิวาส ( The Narathiwas Hotel & Residence ) ได้ไว้วางใจให้เราดูแลและติดตั้งระบบไม้กั้นรถระยะไกล ( Long Range ) แบรนด์ Dpark ที่บริเวณทางเข้า - ออกลานจอดรถ ซึ่งโรงแรมนี้มีผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวน และ เป็นโรงแรมชั้นนำ โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ 379 ซอย...

วัดพิชัยญาติ ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ & ตู้ออกบัตรอัตโนมัติ

วัดพิชัยญาติ หรือชื่อเต็มว่า วัดพิชยญาติการามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ได้วางใจให้เราเข้าติดตั้งระบบไม้กั้นรถยนต์ พร้อมระบบออกบัตรอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ที่บริเวณทางเข้า - ออกของวัดด้วย โดยวัดพิชยญาติการามวรวิหารนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ 32 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน...

เดอะนอร์ธเทิร์นโนวา ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ (Short Range)

เดอะนอร์ธเทิร์นโนวา ( The Northern Nova ) เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้วางใจติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK รูปแบบระบบไม้กั้นรถระยะใกล้ ( Short Range ) ที่บริเวณทางเข้า - ออกของหมู่บ้าน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ ซอยคลอง10 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง...

CPAll ศูนย์กระจายสินค้า จ. บุรีรัมย์ ติดตั้ง ระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติ ระยะใกล้ ( Short Range)

CPAll ศูนย์กระจายสินค้า ได้เลือกใช้งานระบบแขนกั้นรถอัตโนมัติระยะใกล้ ( Short Range ) แบรนด์ DPARK ของเรา โดยติดตั้งที่บริเวณทางเข้า - ออกศูนย์กระจายสินค้านั่นเอง ซึ่งศูนย์กระจายสินค้านี้มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้าน หนองม้า ตำบล บ้านบัว อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์...

บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ

บริษัท วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ไว้ใจให้เราเข้าติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติ แบรนด์ DPARK ซึ่งได้ติดตั้งทั้งแบบ ระยะไกล ( Long Range ) และ ระยะใกล้ ( Short Range ) ที่บริเวณทางเข้า - ออกสถานที่ โดยบริษัทนี้มีที่ตั้งอยู่ที่ 304 โคกไทย 304 – ปจ.3011 ตำบลโคกไทย...

EXIM Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ติดตั้ง ระบบไม้กั้นรถระบบปุ่มกด ( Basic Barrier Gate )

EXIM Bank หรือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้ไว้วางใจในระบบไม้กั้นรถ แบรนด์ DPark ของเรา ซึ่งได้ติดตั้งในบริเวณทางเข้า - ออกอาคาร โดยธนาคารมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดของ...